Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podsarnie w dniu 11.10.2021r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podsarnie w dniu 11.10.2021r.

data wystawienia: 10.09.2021
status: zamknięte

Czarny Dunajec, 10.09.2021

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej podlegającej podziałowi

Na podstawie §32 ust. 1 rozporządzenia  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390), Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429), zgodnie z §6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 nr 268 poz. 2663)i art. 32 i 39 ust. 3/5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 poz. 2052) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GK.6640.4821.2021) w PODGiK w Nowym Targu, uprzejmie zawiadamiam że firma GEO-ART Geodezja i Budownictwo Justyna Polaczek przeprowadzi czynności związane z ustaleniem oraz przyjęciem przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 735/2, 734/2, 737/2, 737/4, 771/2, 789, 767/2, 798/1, 798/2, 797/2, 757, 800, 805, 814, 815, 797/3  podlegających podziałowi, położonych w obrębie Podsarnie z działkami sąsiednimi według terminów podanych poniżej:

 

Zawiadamia się właścicieli/władających, użytkowników/spadkobierców dz.ewid. niżej wymienionych:

▪ dz. ewid. nr 3324/3  z działkami sąsiednimi 735/2 ustalenie w dniu 11.10.2021 o godz. 8:30  

▪ dz. ewid. nr 3347/1  z działkami sąsiednimi 734/2, 737/2, 737/4, 771/2, 789 ustalenie w dniu 11.10.2021 o godz. 8:30  

▪ dz. ewid. nr 3347/2  z działkami sąsiednimi 735/2 ustalenie w dniu 11.10.2021 o godz. 8:30  

▪ dz. ewid. nr 3355  z działkami sąsiednimi 814 ustalenie w dniu 11.10.2021 o godz. 9:45  

▪ dz. ewid. nr 3382/1  z działkami sąsiednimi 734/2, 737/2, 737/4 ustalenie w dniu 11.10.2021 o godz. 8:30  

▪ dz. ewid. nr 734/2 z działkami sąsiednimi 3382/1, 3347/1, 737/2 ustalenie w dniu 11.10.2021 o godz. 8:30  

▪ dz. ewid. nr 735/2 z działkami sąsiednimi 3324/3, 3347/3 ustalenie w dniu 11.10.2021 o godz. 8:30  

▪ dz. ewid. nr 737/2 z działkami sąsiednimi 734/2, 3347/1, 737/2 ustalenie w dniu 11.10.2021 o godz. 8:30  

▪ dz. ewid. nr 737/4 z działkami sąsiednimi 3382/1, 3347/1 ustalenie w dniu 11.10.2021 o godz. 8:30  

▪ dz. ewid. nr 757 z działkami sąsiednimi 759, 798/1, 798/2, 797/2, 800 ustalenie w dniu 11.10.2021 o godz. 9:15  

▪ dz. ewid. nr 759 z działkami sąsiednimi 798/1, 757 ustalenie w dniu 11.10.2021 o godz. 9:15  

▪ dz. ewid. nr 766 z działkami sąsiednimi 767/2 ustalenie w dniu 11.10.2021 o godz. 9:15  

▪ dz. ewid. nr 767/2 z działkami sąsiednimi 766, 767/3, 796/3, 798/1 ustalenie w dniu 11.10.2021 o godz. 9:15  

▪ dz. ewid. nr 767/3  z działkami sąsiednimi 767/2 ustalenie w dniu 11.10.2021 o godz. 9:15  

▪ dz. ewid. nr 771/2 z działkami sąsiednimi 3347/1, 789 ustalenie w dniu 11.10.2021 o godz. 8:30  

▪ dz. ewid. nr 789 z działkami sąsiednimi 771/2, 3347/1 ustalenie w dniu 11.10.2021 o godz. 8:30  

▪ dz. ewid. nr 796/3 z działkami sąsiednimi 767/2 ustalenie w dniu 11.10.2021 o godz. 9:15 

▪ dz. ewid. nr 797/2 z działkami sąsiednimi 798/2, 757, 800, 797/3 ustalenie w dniu 11.10.2021 o godz. 9:15  

▪ dz. ewid. nr 797/3 z działkami sąsiednimi 797/2, 800, 815 ustalenie w dniu 11.10.2021 o godz. 9:45  

▪ dz. ewid. nr 798/1 z działkami sąsiednimi 767/2, 759, 757, 798/2 ustalenie w dniu 11.10.2021 o godz. 9:15  

▪ dz. ewid. nr 798/2 z działkami sąsiednimi 798/1, 757, 797/2 ustalenie w dniu 11.10.2021 o godz. 9:15  

▪ dz. ewid. nr 800 z działkami sąsiednimi 757, 797/2, 797/3, 815, 814, 805 ustalenie w dniu 11.10.2021 o godz. 9:45  

▪ dz. ewid. nr 805 z działkami sąsiednimi 800, 814, 807 ustalenie w dniu 11.10.2021 o godz. 9:45  

▪ dz. ewid. nr 807  z działkami sąsiednimi 805 ustalenie w dniu 11.10.2021 o godz. 9:45  

▪ dz. ewid. nr 813 z działkami sąsiednimi 814 ustalenie w dniu 11.10.2021 o godz. 9:45  

▪ dz. ewid. nr 814 z działkami sąsiednimi 815, 800, 805, 807, 3355, 813 ustalenie w dniu 11.10.2021 o godz. 9:45  

▪ dz. ewid. nr 815 z działkami sąsiednimi 797/3, 800, 814 ustalenie w dniu 11.10.2021 o godz. 9:45  

W związku z powyższym zapraszamy do wzięcia udziału w opisanych czynnościach w wyznaczonym dniu i godzinie
na działce / działkach podanych w zawiadomieniu. Kontakt - Biuro GEOART: tel. 18 448 92 43 / e-mail:biuro@geoart.pl.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Justyna Polaczek - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
10.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
10.09.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podsarnie w dniu 11.10.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Justyna Polaczek - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
10.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
10.09.2021