Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podczerwone w dniu 19.08.2022 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podczerwone w dniu 19.08.2022 r.

data wystawienia: 27.07.2022
status: zamknięte

Czarny Dunajec, dn. 25.07.2022r.

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

 

      Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy GeoOn Bartłomiej Skoczyk na zlecenie właściciela dz. ewid. nr 6426/203 dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w miejscowości Podczerwone:

 

  1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działką oznaczoną numerem 6426/203  z działkami sąsiednimi 6426/201, 6426/207  – zgodnie z §31-33 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390),

 

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 19.08.2022r (piątek) o godz. 10.00.

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych.

 

    mgr inż. Bartłomiej Skoczyk

  geodeta uprawniony

                                                                                                                          nr. up 22935

                                                                                                                                                                       

Zawiadamia się właścicieli/władających, użytkowników/spadkobierców dz.ewid. niżej wymienionych:

  1. dz. ewid.nr 6426/201, o godz. 10:00
  2. dz. ewid.nr 6426/203, o godz. 10:00
  3. dz. ewid.nr 6426/207, o godz. 10:00

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bartłomiej Skoczyk - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
25.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
27.07.2022
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podczerwone w dniu 19.08.2022 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bartłomiej Skoczyk - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
25.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
27.07.2022