Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Piekielnik w dniu 29.10.2021r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Piekielnik w dniu 29.10.2021r.

data wystawienia: 11.10.2021
status: zamknięte

Czarny Dunajec, dn. 06.10.2021r.

ZAWIADOMIENIE

 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

 

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy GeoOn Bartłomiej Skoczyk na zlecenie właściciela dz. ewid. nr 2679/5, 2680/1, 2682/1, 2682/4 dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Piekielnik w jednostce ewidencyjnej Czarny Dunajec:

 

 1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działkami oznaczonymi numerami 2679/5, 2680/1, 2682/1, 2682/4 z działkami sąsiednimi 2679/1, 2679/3, 2679/4, 2680/2, 2681/2, 2683/4, 2684, 2859/7, 2859/10  – zgodnie z § 31-33 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z

dnia 27 lipca 2021 w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz.U.2021.1390 z dnia 2021.07.30,

 

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 29.10.2021r (piątek) o godz. 10.00.

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. 

 

    mgr inż. Bartłomiej Skoczyk

  geodeta uprawniony

                                         nr. up 22935

                                                                                                                                                                                

Zawiadamia się właścicieli/władających, użytkowników/spadkobierców dz.ewid. niżej wymienionych:

 1. dz. ewid.nr 2679/1, o godz. 10:00
 2. dz. ewid.nr 2679/3, o godz. 10:00
 3. dz. ewid.nr 2679/4, o godz. 10:00
 4. dz. ewid.nr 2679/5, o godz. 10:00
 5. dz. ewid.nr 2680/1, o godz. 10:00
 6. dz. ewid.nr 2680/2, o godz. 10:00
 7. dz. ewid.nr 2681/2, o godz. 10:00
 8. dz. ewid.nr 2682/1, o godz. 10:00
 9. dz. ewid.nr 2682/4, o godz. 10:00
 10. dz. ewid.nr 2683/4, o godz. 10:00
 11. dz. ewid.nr 2684, o godz. 10:00
 12. dz. ewid.nr 2859/7, o godz. 10:00
 13. dz. ewid.nr 2859/10, o godz. 10:00

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bartłomiej Skoczyk - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
6.10.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
11.10.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Piekielnik w dniu 29.10.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bartłomiej Skoczyk - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
6.10.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
11.10.2021