Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Piekielnik w dniu 20.07.2022 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Piekielnik w dniu 20.07.2022 r.

data wystawienia: 13.06.2022
status: zamknięte

ul. Krótka 6

34-471 LUDŹMIERZ

tel./fax: 18 26-556-10/18 26-402-37

Ludźmierz, dn. 10.06.2022

zlec. 36/22

GK.6640.3572.2022

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

                       

            W związku z § 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) działając na podstawie § 32 ust. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) oraz zgłoszenia pracy w PODGiK w Nowym Targu, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 lipca 2022r. o godz. 9:00 w miejscowości Piekielnik na dz. ewid. 13212/1, 13211 odbędzie się ustalenie przebiegu granic dz. ewid. nr 13212/1, 13211 z działkami sąsiednimi nr 7503, 7504/2, 7505, 7506, 7507/2, 7508, 7509, 7510, 7511, 6923, 6922, 6921, 6919, 6918, 6917/4, 6917/3, 6917/2, 6917/1, 6916, 6915, 6914/5, 6909, 6903/31, 6907/13, 6907/12, 6907/11, 6907/10, 6907/8, 6907/7, 6907/5, 6907/4, 6907/3, 6907/2, 6907/15, 7512/2, 7513/1, 7513/2, 6931/2, 6944/1, 6945/1, 6953/3, 6958/1, 6943/2, 6932/1, 6932/2, 6932/3, 6932/4, 6932/5, 6914/5.

Wyżej wymienione działki  należą do obrębu Piekielnik, jednostka ewidencyjna Czarny Dunajec.

Podjęte czynności mają na celu ustalenie granic w trybie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

                                                                                         

GEODETA UPRAWNIONY

mg inż. Tadeusz Urban

Nr uprawnień zawodowych 5997

Otrzymują:

 1. dz. ew. 13212/1, 13211, 6903/31, 6907/15
 2. dz. ew. 7503
 3. dz. ew. 7504/2, 6917/4
 4. dz. ew. 7505
 5.  dz. ew. 7506
 6. dz. ew. 7507/2
 7. 7508, 7509
 8.  dz. ew. 7510
 9. dz. ew. 7511, 6923, 6916, 6907/8
 10.  dz. ew. 6922, 6907/13
 11.  dz. ew. 6921, 6907/12
 12. dz. ew. 6919
 13. dz. ew. 6918, 6943/2
 14. dz. ew. 6917/3
 15.  dz. ew. 6917/2
 16. dz. ew. 6917/1
 17. dz. ew. 6915
 18.  dz. ew. 6914/5, 6907/7, 6958/1, 6932/4, 6932/5, 6915/5
 19. dz. ew. 6909
 20.  dz. ew. 6907/11, 6907/4
 21. dz. ew. 6907/5
 22. dz. ew. 6907/3,
 23. dz. ew. 6932/1
 24. dz. ew. 7512/2
 25. dz. ew. 7513/1, 7513/2
 26.  dz. ew. 6931/2
 27. dz. ew. 6953/3
 28. dz. ew. 6958/1, 6932/4, 6932/5, 6914/5
 29. dz. ew. 6932/2
 30. dz. ew. 6932/3
 31. a/a.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tadeusz Urban - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
10.06.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
13.06.2022
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Piekielnik w dniu 20.07.2022 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tadeusz Urban - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
10.06.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
13.06.2022