Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Maruszyna w dniu 19.08.2022 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Maruszyna w dniu 19.08.2022 r.

data wystawienia: 21.07.2022
status: zamknięte

Czarny Dunajec, 22.06.2022r

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

W związku ze zleceniem, na podstawie §32 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390 z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429 z późn.zm.), art. 32 i 39 ust. 3/5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2021 poz. 1990) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GK.6640.4111.2022) w PODGiK w Nowym Targu, uprzejmie zawiadamiam że firma GEO-ART Geodezja i Budownictwo Justyna Polaczek przeprowadzi czynności związane ustaleniem przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 4794/12 położonej w obrębie Maruszyna według terminów podanych poniżej:

 

▪ dz. ewid. nr 4794/5 z działkami sąsiednimi 4794/12 ustalenie w dniu 19.08.2022r o godz. 9:00   

▪ dz. ewid. nr 8976 z działkami sąsiednimi 4794/12 ustalenie w dniu 19.08.2022r o godz. 9:00   

▪ dz. ewid. nr 8283 z działkami sąsiednimi 4794/12 ustalenie w dniu 19.08.2022r o godz. 9:00   

▪ dz. ewid. nr 4794/12 z działkami sąsiednimi 4794/11, 4794/5, 8283, 8976, 4794/4 ustalenie w dniu 19.08.2022r o godz. 9:00 

 

W związku z powyższym zapraszamy do wzięcia udziału w opisanych czynnościach w wyznaczonym dniu i godzinie
na działce / działkach podanych w zawiadomieniu.

Kontakt - Biuro GEOART: tel. 18 265 75 93 / e-mail: biuro@geoart.pl.

 

POUCZENIE

W interesie Pani / Pana jest udział w tych czynnościach osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa stron geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika, jednak nie dłużej niż na okres jednego miesiąca (art. 32 ustawy z 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Podstawy prawne:

- art. 32 i 39 ust. 3/5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2021 poz. 1990 z późn.zm.)

-  §32 Rozporządzenie z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2021 poz. 1304),

- zgłoszenie pracy geodezyjnej w PODGiK w Nowym Targu (GK.6640.4111.2022)

mgr inż. Justyna Polaczek

Geodeta uprawniony

upr.nr 18798

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Justyna Polaczek - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
22.06.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
21.07.2022
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Maruszyna w dniu 19.08.2022 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Justyna Polaczek - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
22.06.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
21.07.2022