Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Lipnica Mała w dniu 22.03.2024 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Lipnica Mała w dniu 22.03.2024 r.

data wystawienia: 26.02.2024
status: zamknięte

Czarny Dunajec, 26.02.2024r

nr zawiadomienia 1

 

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

/ wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów

 

W związku ze zleceniem, na podstawie §32 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390 z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2022 poz. 1670), art. 32 i 39 ust. 3/5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2023 poz. 1752 z późn.zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GK.6640.38.2024) w PODGiK w Nowym Targu, uprzejmie zawiadamiam że firma GEO-ART Geodezja i Budownictwo Justyna Polaczek przeprowadzi czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych / wyznaczeniem punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów działek nr 2851, 2852, 2853, położonych w obrębie Lipnica Mała
z działkami sąsiednimi według terminów podanych poniżej:

 

Proszę o stawienie się w wyznaczonym dniu i godzinie na przedmiotowej działce:

▪ dz. ewid. nr 2170 z działkami sąsiednimi 5851, 2852, 5853 w dniu 22 marca 2024r o godz. 13:00

▪ dz. ewid. nr 2835 z działkami sąsiednimi 5851, 2852, 5853 w dniu 22 marca 2024r o godz. 13:00

▪ dz. ewid. nr 2851 z działkami sąsiednimi 2850, 2852, 2835, 2170 w dniu 22 marca 2024r o godz. 13:00

▪ dz. ewid. nr 2852 z działkami sąsiednimi 2851, 2853, 2835, 2170 w dniu 22 marca 2024r o godz. 13:00

▪ dz. ewid. nr 2851 z działkami sąsiednimi 2850, 2852, 2835, 2170 w dniu 22 marca 2024r o godz. 13:00

▪ dz. ewid. nr 2852 z działkami sąsiednimi 2851, 2853, 2835, 2170 w dniu 22 marca 2024r o godz. 13:00

▪ dz. ewid. nr 2853 z działką sąsiednią 2852, 2854, 2835, 2170 w dniu 22 marca 2024r o godz. 13:00

▪ dz. ewid. nr 2850 z działką sąsiednią 2851 w dniu 22 marca 2024r o godz. 13:00

▪ dz. ewid. nr 2854 z działką sąsiednią 2853 w dniu 22 marca 2024r o godz. 13:00

 

W związku z powyższym zapraszamy do wzięcia udziału w opisanych czynnościach w wyznaczonym dniu i godzinie
na działce / działkach podanych w zawiadomieniu.Kontakt - Biuro GEOART: tel. 18 265 75 93 / e-mail: biuro@geoart.pl.

 

POUCZENIE

W interesie Pani / Pana jest udział w tych czynnościach osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa stron geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika, jednak nie dłużej niż na okres jednego miesiąca (art. 32 ustawy z 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Justyna Polaczek - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
26.02.2024
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
26.02.2024
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Lipnica Mała w dniu 22.03.2024 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Justyna Polaczek - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
26.02.2024
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
26.02.2024