Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Lipnica Mała w dniu 22.03.2024 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Lipnica Mała w dniu 22.03.2024 r.

data wystawienia: 26.02.2024
status: zamknięte

Czarny Dunajec, dn. 26.02.2024r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

 

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy GeoOn Bartłomiej Skoczyk na zlecenie właścicieli dz. ewid. nr 21554, 21555/1, 21558, 21559, 26560 dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w miejscowości Lipnica Mała, gmina Jabłonka:

 

 1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działkami oznaczonymi numerami  21554, 21555/1, 21558, 21559, 26560  z działkami sąsiednimi 20311, 26765, 21501, 21504, 21553, 21556 – zgodnie z §31-33 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGiK w Nowym Targu (Id zgłoszenia: GK.6640.741.2024).

 

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 22.03.2024r. (piątek) o godz. 10:00.

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. 

 

    mgr inż. Bartłomiej Skoczyk

  geodeta uprawniony

                                                                                                                        nr. up 22935

                                                                                                                                      

 

Zawiadamia się właścicieli/władających, użytkowników/spadkobierców dz.ewid. niżej wymienionych:

 1. dz. ewid.nr 20311, o godz. 10:00
 2. dz. ewid.nr 21501, o godz. 10:00
 3. dz. ewid.nr 21504, o godz. 10:00
 4. dz. ewid.nr 21553, o godz. 10:00
 5. dz. ewid.nr 21554, o godz. 10:00
 6. dz. ewid.nr 21555/1, o godz. 10:00
 7. dz. ewid.nr 21556, o godz. 10:00
 8. dz. ewid.nr 21558, o godz. 10:00
 9. dz. ewid.nr 21559, o godz. 10:00
 10. dz. ewid.nr 26560, o godz. 10:00
 11. dz. ewid.nr 26765, o godz. 10:00

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bartłomiej Skoczyk - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
26.02.2024
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
26.02.2024
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Lipnica Mała w dniu 22.03.2024 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bartłomiej Skoczyk - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
26.02.2024
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
26.02.2024