Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Łapsze Wyżne w dniu 08.10.2021 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Łapsze Wyżne w dniu 08.10.2021 r.

data wystawienia: 31.08.2021
status: zamknięte

Raba Wyżna, dnia 27.08.2021 r.

GK.6640.6145.2021

USŁUGI GEODEZYJNE ’’BACHULA’’

Mirosław Bachula

34-721 Raba Wyżna 260A

Tel. 570-894-037, e-mail: geobachula@gmail.com

 

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

            Działając na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 poz. 1390.) oraz zgłoszenia pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Targu (GK.6640.6145.2021) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 08 października 2021 r. o godz. 10.00  w miejscowości Łapsze Wyżne odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewid. 2252  z działkami sąsiednimi nr 2251, 2253.

Działki należą do obrębu 0006, Łapsze Wyżne, jednostka ewidencyjna 121108_2, Łapsze Niżne.

Pouczenie:

Zawiadomione strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami , jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować upoważnieni pisemnie pełnomocnicy. Pouczam, że wzięcie udziału w czynnościach ustalenia granic leży w Pani/Pana interesie. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia czynności ustalenia granic. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej- uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Otrzymują właściciele :

  1. dz. ew. 2252.
  2. dz. ew. 2253.
  3. dz. ew. 2251.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Mirosław Bachula - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
27.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
31.08.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Łapsze Wyżne w dniu 08.10.2021 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Mirosław Bachula - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
27.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
31.08.2021