Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Krościenko nad Dunajcem w dniu 30.09.2021r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Krościenko nad Dunajcem w dniu 30.09.2021r.

data wystawienia: 2.09.2021
status: zamknięte

Nowy Targ, dnia 02.09.2021r.

GK.6640.5080.2021

Zlec. 142/2021

U S Ł U G I   G E O D E Z Y J N E

G e o S t r a d a  s.c.

Magdalena Grojec, Zofia Śmiech

Siedziba: 34-472 Piekielnik 129C

Biuro: 34-400 Nowy Targ ul. Św.Katarzyny 4

Tel. (18) 263 95 28,   (18) 531 18 65

NIP 735-26-88-246, REGON 120415515

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy Usługi Geodezyjne GeoStrada s.c. mgr inż. Magdalena Grojec na zlecenie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Krościenko nad Dunajcem, w jednostce ewidencyjnej Krościenko nad Dunajcem:

Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działkami oznaczonymi numerami: 406/6  a dz. ewid. nr: 10479/10 - zgodnie z § 37-39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016r. poz. 1034); oraz pomiar budynku nr 70A.

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 30.09.2021r. (czwartek) o godz. 13.00

w Krościenku nad Dunajcem obok zabudowań pod adresem ul. Biały Potok 9

W interesie Pana/Pani/Państwa jako właściciela nieruchomości leży udział w ww. czynnościach.

Jednocześnie informuję się, nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w tych czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. Informuje się także o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby deklarującej swój udział w tych czynnościach.

Otrzymują właściciele:

  1. Dz. ewid. nr 406/6.
  2. Dz. ewid. nr 10479/10.
  3. Dz. ewid. nr 9177.
  4. Dz. ewid. nr 406/16.

      5. a/a

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Grojec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
2.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
2.09.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Krościenko nad Dunajcem w dniu 30.09.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Grojec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
2.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
2.09.2021