Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Kiczory w dniu 05.11.2021r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Kiczory w dniu 05.11.2021r.

data wystawienia: 15.10.2021
status: zamknięte

Czarny Dunajec, dn. 14.10.2021r.

GeoOn Bartłomiej Skoczyk

ul. Kmietowicza 224

34-470 Czarny Dunajec

NIP: 7352762215

Tel: 730064263

ZAWIADOMIENIE

 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

 

W związku z niezgodnością danych ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków z rzeczywistym stanem prawnym zawiadamia się, że w dniu 05.11.2021r. o godz. 10.00 w miejscowości Kiczory przedstawiciel firmy GeoOn Bartłomiej Skoczyk przeprowadzi czynności ustalenia granic dawnej działki ewidencyjnej 252/9 w obrębie działki zmodernizowanej nr 1758 w celu doprowadzenia do zgodności danych ujawnionych w operacie ewidencji gruntów ze stanem prawnym w obrębie Kiczory.

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. 

 

    mgr inż. Bartłomiej Skoczyk

  geodeta uprawniony

                                                                                                                          nr. up 22935

                                                                                                                                                     

Zawiadamia się właścicieli/władających, użytkowników/spadkobierców dz.ewid. niżej wymienionych:

  1. dz. ewid. nr 252/9 (nr sprzed modernizacji),
  2. dz. ewid. zmod. nr 1758.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bartłomiej Skoczyk - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
14.10.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
15.10.2021
Informację zmienił
Magdalena Węgrzyn
Data ostatniej zmiany
15.10.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Kiczory w dniu 05.11.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bartłomiej Skoczyk - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
14.10.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
15.10.2021