Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Dursztyn w dniu 11.08.2022 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Dursztyn w dniu 11.08.2022 r.

data wystawienia: 1.07.2022
status: zamknięte

Nowy Targ, 29.06.2022r.

Bartłomiej Tylka GEODEZJA

ul. Ogrodowa 73

34-400 Nowy Targ

tel. 889 525 313

 

ZAWIADOMIENIE

  o czynnościach ustalenia granic nieruchomości/ wyznaczenia punktów granicznych

                         

Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków /Dz.U. 2021 poz. 1390/, oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /Dz.U. 2021 poz. 1304/ oraz zgłoszenia roboty w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowy Targ (GK.6640.4331.2022).

 

Uprzejmie zawiadamiam,

 

że w dniu 11.08.2022 r. (czwartek) od godziny 8.00 w miejscowości  Dursztyn, na działce/działkach

841/2; 924; 923; 922 przeprowadzone zostaną czynności ustalenia granic nieruchomości/ wyznaczenia

punktów granicznych z działkami sąsiednimi niżej wymienionymi:

 

 • działka 578/2  (godz. 9.00)
 • działka 585/3  (godz. 9.00)
 • działka 585/5  (godz. 9.00)
 • działka 586/7  (godz. 9.00)
 • działka 693/6 (godz. 8.00)
 • działka 694/3 (godz. 8.00)
 • działka841/1 (godz. 8.00)
 • działka 846/1 (godz. 8.00)
 • działka 919  (godz. 9.00)
 • działka 920  (godz. 9.00)
 • działka 921  (godz. 9.00)
 • działka 925 (godz. 9.00)
 • działka 926  (godz. 9.00)
 • działka 927  (godz. 9.00)
 • działka 940/1  (godz. 9.00)
 • działka 2172  (godz. 9.00)
 • działka 2175 (od godz. 8.00)

 

Otrzymują:

 1.  Właściciele w/w działek
 2. a/a         

 

POUCZENIE

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 520 z późn. zm.) nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bartłomiej Tylka - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
29.06.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
1.07.2022
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Dursztyn w dniu 11.08.2022 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bartłomiej Tylka - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
29.06.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
1.07.2022