Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czarny Dunajec w dniu 28.10.2021r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czarny Dunajec w dniu 28.10.2021r.

data wystawienia: 1.10.2021
status: zamknięte

U S Ł U G I   G E O D E Z Y J N E

G e o S t r a d a  s.c.

Piekielnik, dnia 30.09.2021r.

 

GK.6640.6471.2021

Magdalena Grojec, Zofia Śmiech

Siedziba: 34-472 Piekielnik 129C

Biuro: 34-400 Nowy Targ ul. Św.Katarzyny 4

Tel. (18) 263 95 28,   (18) 531 18 65

NIP 735-26-88-246, REGON 120415515

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy Usługi Geodezyjne GeoStrada s.c. mgr inż. Magdalena Grojec dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Czarny Dunajec, w jednostce ewidencyjnej Czarny Dunajec:

Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działkami oznaczonymi numerami: 6502 a dz. ewid. nr 6348, 6505, 6503 - zgodnie z § 37-39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016r. poz. 1034);

 

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 28.10.2021r. (czwartek) o godz. 11:00 w Czarnym Dunajcu

 

G E O D E T A  U P R A W N I O N Y

nr  u p r.  1 9 4 2 2

mgr inż. Magdalena Grojec

 tel. +48 604 421 870

Otrzymują:

  1. Dz. ewid. nr 6505
  2. a/a.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Grojec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
30.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
1.10.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czarny Dunajec w dniu 28.10.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Grojec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
30.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
1.10.2021