Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ciche w dniu 29.04.2024 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ciche w dniu 29.04.2024 r.

data wystawienia: 2.04.2024
status: zamknięte

ul. Krótka 6

34-471 LUDŹMIERZ

tel.: 18 26-556-10

 

 

 

 

Ludźmierz, dn. 28.03.2024

                                         

zlec. 115/2024

GK.6640.2260.2024

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

W związku z § 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) działając na podstawie § 32 ust. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) oraz zgłoszenia pracy w PODGiK w Nowym Targu, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2024r. o godz. 9:00 w miejscowości Ciche na dz. ewid. 14713/2, 14714/19 odbędzie się ustalenie przebiegu granic dz. ewid. nr 14713/2, 14714/19 z działkami sąsiednimi nr 14713/6, 14675/9, 14675/5, 14676, 14714/10.

Wyżej wymienione działki  należą do obrębu Ciche, jednostka ewidencyjna Czarny Dunajec.                        

Podjęte czynności mają na celu ustalenie granic w trybie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

 

 

                                                                                         

GEODETA UPRAWNIONY

mg inż. Tadeusz Urban

Nr uprawnień zawodowych 5997

                                                                                          ...................................................

            podpis geodety uprawnionego

Otrzymują:

  1. dz. ew. 14713/2, 14714/19
  2. dz. ew. 14713/6, 14714/10
  3. dz. ew. 14675/9
  4.  dz. ew. 14675/5, 14676
  5. a/a.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tadeusz Urban- geodeta uprawniony
Data wytworzenia
28.03.2024
Informację opublikował
Katarzyna Maciążek
Data publikacji
2.04.2024
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ciche w dniu 29.04.2024 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tadeusz Urban- geodeta uprawniony
Data wytworzenia
28.03.2024
Informację opublikował
Katarzyna Maciążek
Data publikacji
2.04.2024