Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Bukowina-Osiedle w dniu 09.11.2021r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Bukowina-Osiedle w dniu 09.11.2021r.

data wystawienia: 11.10.2021
status: zamknięte

Raba Wyżna, dnia 07.10.2021 r.

GK.6640.7468.2021

USŁUGI GEODEZYJNE ’’BACHULA’’

Mirosław Bachula

34-721 Raba Wyżna 260A

Tel. 570-894-037, e-mail: geobachula@gmail.com

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

            Działając na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 poz. 1390.) oraz zgłoszenia pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Targu (GK.6640.7468.2021) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 09 listopada 2021 r. o godz. 9.00  w miejscowości Bukowina-Osiedle odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewid. 4813/1, 4813/2  z działkami sąsiednimi nr 4812/2, 6209/1, 4814, 4761/1.

Działki należą do obrębu 0002, Bukowina-Osiedle, jednostka ewidencyjna 121111_2, Raba Wyżna.

Pouczenie:

Zawiadomione strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami , jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować upoważnieni pisemnie pełnomocnicy. Pouczam, że wzięcie udziału w czynnościach ustalenia granic leży w Pani/Pana interesie. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia czynności ustalenia granic. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej- uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Otrzymują właściciele:

  1. dz. ew. 4813/1, 4813/2.
  2. dz. ew. 4761/1.
  3. dz. ew. 4812/2.
  4. dz. ew. 6209/1.
  5. dz. ew. 4814.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Mirosław Bachula - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
7.10.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
11.10.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Bukowina-Osiedle w dniu 09.11.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Mirosław Bachula - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
7.10.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
11.10.2021