Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości w miejscowości Bańska Niżna w dniu 29.04.2024 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości w miejscowości Bańska Niżna w dniu 29.04.2024 r.

data wystawienia: 3.04.2024
status: zamknięte

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

 

Na podstawie § 6 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. 2004 Nr 268 poz. 2663), w zw. z art. 11 i art. 32 ust. 1 - 4, Ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990), § 31-33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021 poz. 1390 z późn. zm.) oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologi z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2022 poz. 1670) oraz zgłoszenia roboty w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Targu

 

zawiadamia się,

 

że w dniu  29  kwietnia  2024 r.  o godzinie 14.00 w miejscowości Bańska Niżna, przeprowadzone zostaną czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości tj. działek ewidencyjnych nr  5820/15821/45821/25  i  5821/26  z działkami sąsiednimi.

 

Miejsce spotkania:    na działce 5821/4.

 

 

Otrzymują:

  1. Właściciele działek objętych ustaleniem/podziałem oraz właściciele działek sąsiednich.
  2. a/a

 

Informacja:

W toku ustalenia/przyjęcia przebiegu granic nieruchomości sporządza się protokół. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem/przyjęciem przebiegu granic.

 

Pouczenie:

Poucza się o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby, która deklarować będzie swój udział w tych czynnościach, oraz że udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu i że nieusprawiedliwione nie wzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Wojciech Lubelski- geodeta uprawniony
Data wytworzenia
2.04.2024
Informację opublikował
Katarzyna Maciążek
Data publikacji
3.04.2024
Informację zmienił
Katarzyna Maciążek
Data ostatniej zmiany
3.04.2024
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości w miejscowości Bańska Niżna w dniu 29.04.2024 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Wojciech Lubelski- geodeta uprawniony
Data wytworzenia
2.04.2024
Informację opublikował
Katarzyna Maciążek
Data publikacji
3.04.2024