Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Zubrzyca Górna w dniu 04.07.2022 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Zubrzyca Górna w dniu 04.07.2022 r.

data wystawienia: 8.06.2022
status: zamknięte

Geo- Net Halina Cisoń

34- Spytkowice 608

tel. 697 168 823

NIP 735-246-19-62 REGON 121150533

 

 

 

 

Spytkowice, dnia 06.06.2022r.         

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

           Na podstawie § 32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.  poz. 1390 z dnia 30 lipca 2021r.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu związanej z aktualizacją ewidencji gruntów uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 4 lipca 2022r. o godz. 14:00 w Zubrzycy Górnej odbędzie się ustalenie granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 6784/7 z działkami sąsiednimi nr 6784/16, 6782/4, 6634/8, 6634/7.

 

Otrzymuje:

 

  1. Właściciel – dz. ewid. 6784/16

 

Informacja:

W toku czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości sporządza się protokół. Jeżeli dane dotyczące przebiegu granic znajdujące się w dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie są wiarygodne, lub nie odpowiadają obowiązującym standardom technicznym, dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku terenowych pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie. Ustalenie przebiegu granic na gruncie dokonuje wykonawca w oparciu o złożone do protokołu granicznego zgodne oświadczenie woli osób, które stawiły się w określonym w zawiadomieniu miejscu i terminie.

 

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości, w imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późn.zm.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Halina Cisoń - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
6.06.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
8.06.2022