Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Chyżne | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Chyżne

data wystawienia: 25.07.2022
status: zamknięte

Nasz znak: GN.683.2.6.2020.DF                                       

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 6 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j .Dz. U. z  2021 r. poz. 1899) w trybie przepisów ustawy   z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176).

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postepowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka ewid. nr 3478/4 o pow. 0,0062 ha (powstałą z podziału działki ewidencyjnej nr 3478/1), położoną w miejscowości Chyżne, objętą decyzją nr Z-9/19 z dnia 31.05.2019 roku, znak: BA.6740.4.4.2019.BB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej klasy D w miejscowości Chyżne na Zawodziu w km 0+000,00 – 0+846,60”. Decyzja stała się ostateczna w dniu 12.07.2019 r.

Na podstawie danych w ewidencji gruntów oraz treści KW nr NS1T/00071636/9 ustalono, że właścicielami przedmiotowej nieruchomości są małżonkowie tj. Pan Jan Czerwień (s. Jana i Marii), który nie żyje (data zgonu 14 stycznia 2011 r.) oraz Pani Emilia Czerwień (c. Jana i Marii), która nie żyje (data zgonu 5 marca 2000 r.). Ustalono również, iż postępowanie spadkowe po zmarłych nie zostało przeprowadzone.

W związku z powyższym, wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, ze przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia , zgłosili się do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ i udokumentowali swoje prawa.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do wyżej wymienionej nieruchomości skutkować będzie wszczęciem postepowania w przedmiotowej sprawie  i wypłatą należnego odszkodowania do depozytu sadowego.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bogusław Waksmundzki - Wicestarosta Nowotarski
Data wytworzenia
22.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
25.07.2022
Nazwa pliku
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Chyżne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bogusław Waksmundzki - Wicestarosta Nowotarski
Data wytworzenia
22.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
25.07.2022