Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Chyżne | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Chyżne

data wystawienia: 25.07.2022
status: zamknięte

Nasz znak: GN.683.2.206.2020.DF                                       

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 113 ust. 6 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j .Dz. U. z  2021 r. poz. 1899) w trybie przepisów ustawy   z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176).

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postepowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działki ewid. nr 4561/2 o pow. 0.0008 ha (powstała z podziału działki ewid. nr 4561) oraz nr 6082/2 o pow. 0.0004 ha (powstała z podziału działki ewid. nr 6082),  położoną w miejscowości Bańska Niżna, objętą decyzją nr Z-1/19 z dnia 14.01.2019 roku, znak: BA.6740.4.15.2018.BB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej klasy „Z” nr 1653K Szaflary – Ząb (budowa chodnika) w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna – km 0+825,42 – km 1+619,73”. Decyzja stała się ostateczna w dniu 28.02.2019 r.

Na podstawie danych w ewidencji gruntów oraz treści KW Nr NS1T/00159178/1 ustalono, że właścicielem przedmiotowej nieruchomości w udziale ½ części jest  Pan Mieczysław Zapotoczny (s. Andrzeja i Ludwiny), który nie żyje   (data zgonu 04 stycznia 2014 r.). Ustalono również, iż postępowanie spadkowe po zmarłym nie zostało przeprowadzone.

W związku z powyższym, wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, ze przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby  w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia , zgłosili się do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ  i udokumentowali swoje prawa.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do wyżej wymienionej nieruchomości skutkować będzie wszczęciem postepowania w przedmiotowej sprawie i wypłatą należnego odszkodowania do depozytu sadowego.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bogusław Waksmundzki - Wicestarosta Nowotarski
Data wytworzenia
22.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
25.07.2022
Nazwa pliku
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Chyżne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bogusław Waksmundzki - Wicestarosta Nowotarski
Data wytworzenia
22.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
25.07.2022