Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w związku ze zmianą uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w związku ze zmianą uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

data wystawienia: 8.12.2015
status: zamknięte
Starosta Nowotarski ogłasza, że w terminie od 9.12.2015 roku do 22.12.2015 roku można zgłaszać opinie do projektu uchwałyo zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) mające swoją siedzibę na terenie Powiatu Nowotarskiego lub prowadzące działalność na terenie Powiatu Nowotarskiego.

Konsultacje prowadzone są w sposób określony w Zarządzeniu nr 174/2015 Starosty Powiatu Nowotarskiego z dnia 8 grudnia 2015 r.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Katarzyna Sopata
Data wytworzenia
8.12.2015
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
8.12.2015
Nazwa pliku
Zarządzenie ws konsultacji zmiana Programu współpracy na rok 2016
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Władysław Tylka
Data wytworzenia
8.12.2015
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
8.12.2015
Nazwa pliku
Projekt uchwały do konsultacji zmiana Programu współpracy na rok 2016
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber, Władysław Tylka, Bogusław Waksmundzki, Franciszek Sojka, Leszek Świder
Data wytworzenia
8.12.2015
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
8.12.2015
Nazwa pliku
Formularz konsultacji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Władysław Tylka
Data wytworzenia
8.12.2015
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
8.12.2015
Nazwa pliku
Program współpracy na rok 2016 uchwała nr 82/XII/2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jan Krzak
Data wytworzenia
8.12.2015
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
8.12.2015