Obwieszczenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego Rabki-Zdrój | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego Rabki-Zdrój

data wystawienia: 21.10.2020
status: aktualne

DNT-1.5140.53.2020. MK Nowy Targ,                                                     dnia 13.10.2020 r.

OBWIESZCZENIE


Dziatając na podstawie art. 9 ust. 1, art. 3 pkt 12 i pkt 15 oraz art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z późn. zm.), w związku z art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie

zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego Rabki-Zdrój
Granice wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego przedstawiono na załączniku nr 1 stanowiącego integralną część ninieiszego wszczęcia decyzii.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Krupa - inspektor ds. zabytków nieruchomych
Data wytworzenia
13.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
21.10.2020
Informację zmienił
Joanna Kaleta
Data ostatniej zmiany
21.10.2020
Nazwa pliku
Obwieszczenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego Rabki-Zdrój
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Krupa - inspektor ds. zabytków nieruchomych
Data wytworzenia
13.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
21.10.2020
Informację zmienił
Joanna Kaleta
Data ostatniej zmiany
21.10.2020