OBWIESZCZENIE | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

OBWIESZCZENIE

data wystawienia: 18.12.2015
status: zamknięte

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r., poz. 2031),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że w dniu 04.12.2015r. została wydanadecyzja dla Gminy Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, nr Z-8/15, znak: BA.6740.4.15.2015.IPK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi od Al. 1000-lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu”.


Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Nowy Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie:

  • działki przeznaczone pod inwestycję podlegające podziałowi, usytuowane w liniach rozgraniczających teren inwestycji, przechodzące w wyniku podziałów pod projektowany pas drogowy: 11514/1 (11514), 11519/52 (11519/12), 11539/1 (11539), 11540/1 (11540), 11542/2 (11542), 11543/2 (11543), 11544/2 (11544), 11545/2 (11545), 11546/2 (11546), 11547/1 (11547), 11548/2 (11548), 11549/2 (11549), 11554/6 (11554/4), 11573/7 (11573/3), 11999/2 (11999), 12000/2 (12000), 12001/2 (12001), 12679/1 (12679), 12681/1 (12681), 12682/3 (12682/1), 12688/3 (12688/1) – obręb Nowy Targ,
    (numery działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; numery działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki, powstałe w wyniku podziału i podlegające przekształceniu pod drogę)

  • działki przeznaczone w całości pod pas drogowy:12680/2, 11541, 11519/4,

  • działki stanowiące istniejący pas drogowy (częściowo zajmowane pod inwestycję nie podlegające podziałowi): 11577/4,

  • działki objęte obowiązkiem przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy dróg innych kategorii:11499/1, 11499/2, 11504, 11505, 11508, 11509/4, 11512/1, 11512/2, 11513, 11514, 11515, 11516, 11519/52 (11519/12), 11519/53 (11519/12), 11519/13, 11519/15, 11542/1 (11542), 11543/1 (11543), 11544/1 (11544), 11545/1 (11545), 11546/1 (11546), 11547/2 (11547), 11552, 11554/3, 11554/6 (11554/4), 11577/4, 11990/18, 11999/1 (11999), 12000/1 (12000), 12001/1(12001), 12002, 12005/7, 12005/8, 12672, 2673, 12675, 12677, 12678, 12680/1, 12689/3,

(numery działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; numery działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki, powstałe w wyniku podziału i podlegające przekształceniu pod drogę)

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój nr 3.26, II piętro, poniedziałek, wtorek w godz. 7:30 – 12:00; środa, czwartek w godz. 12:00 – 15:30, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Podczerwińska-Kowalczyk
Data wytworzenia
18.12.2015
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
18.12.2015
Nazwa pliku
Pełna treść obwieszczenia "Budowa drogi od Al. 1000-lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu"
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Podczerwińska-Kowalczyk
Data wytworzenia
18.12.2015
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
18.12.2015