Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY w miejscowości Trybsz | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY w miejscowości Trybsz

data wystawienia: 27.08.2021
status: zamknięte

 Nowy Targ, dnia 27.08.2021r.

Nasz znak: BA.6740.1.1091.2021.PM                                             

 

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 735),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek z datą wpływu 28.07.2021r. (uzupełniony w dniu 26.08.2021r.) P4 sp. z o.o. z/s ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Pana Rafała Labus, w dniu 27.08.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.1.1091.2021.PM w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY n nr NWT7014_A na działce ewid. nr 8040 położonej w miejscowości Trybsz, gmina Łapsze Niżne, powiat nowotarski, woj. małopolskie (obręb: 0008 Trybsz, jednostka ewidencyjna: 121108_2 Łapsze Niżne).

 

Zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 (II piętro, pokój 3.35, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 15:00, wtorek, piątek 7:30 – 11:00, czwartek 11:00 – 15:00, tel. (18) 26 10 760, osoba prowadząca sprawę – Piotr Milaniak), w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z uwagi na ogłoszenie do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wizyta w urzędzie jest możliwa wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod nr (18) 26-61-379.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Piotr Milaniak - Główny Specjalista
Data wytworzenia
27.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
27.08.2021
Informację zmienił
Magdalena Węgrzyn
Data ostatniej zmiany
27.08.2021
Nazwa pliku
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie: udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY w miejscowości Trybsz
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Piotr Milaniak - Główny Specjalista
Data wytworzenia
27.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
27.08.2021