Informacja dla Stowarzyszeń Zwykłych | Ogłoszenia

Informacja dla Stowarzyszeń Zwykłych

data wystawienia: 25.01.2017
status: zamknięte

Informacja dla Stowarzyszeń Zwykłych


Na podstawie Ustawy o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U.2015.1393 t.j. ze zm.) stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

Do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stowarzyszenia działające na podstawie przepisów dotychczasowych dostosują swoje statuty do wymagań ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Stowarzyszenia wpisane w rejestr Stowarzyszeń Zwykłych Starosty Nowotarskiego obowiązane są dokonać ponownego wpisu do ewidencji w terminie do 20 maja 2018 roku.

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Kuczkowicz-Bugajska
Data wytworzenia
25.01.2017
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
25.01.2017