Związek Nauczycielstwa Polskiego w Nowym Targu | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Nowym Targu

19 grudnia 2011

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Nowym Targu

W nowotarskiej Bursie odbył się kolejny wykład w ramach projektu Wieczorne spotkania w Bursie Gimnazjalne z historią kultura i tradycją w tle. Było to jednocześnie ostanie spotkanie w trzeciej już edycji cyklu, organizowanego wspólnie przez Polskie Towarzystwo Historyczne i Tow. Bursy Gimnazjalnej im. dr Jana Bednarskiego. Z prelekcją wystąpiła mgr Jadwiga Jurkowska, która zaprezentowała referat pt. Zarząd oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowym Targu w służbie nauczycieli na przestrzeni dziejów (1975-1989).

Dzieje Związku Nauczycielstwa Polskiego stanowią integralny składnik historii polskiej oświaty i kultury, które były powiązane z funkcjonowaniem państwa, jednostek samorządu terytorialnego, struktur społecznych i gospodarczych – mówiła podczas swojego wystąpienia mgr Jurkowska. Wspomniała, iż omawiany okres tj. lata 1976-1989 nie był jednolity w swej treści. Rozwój Związku i jego działalność przebiegał w ramach ogólnego procesu historycznego. W Polsce Ludowej w ZNP przeważał element uczestnictwa w urzeczywistnianiu celów statutowych oraz oświatowych wyznaczonych przez PZPR. Związek korzystał ze znacznych obszarów samodzielności w ramach ogólnie obowiązujących mechanizmów, ale zawsze potrafił znaleźć szeroki margines dla własnej działalności z pożytkiem dla członków. Po stanie wojennym Związek od przełomem budował szybko swe tradycyjne struktury i stał się jednym z najliczniejszych związków pracowniczych.

ZNP uczestniczył w odbudowie systemu oświaty. Walczył o poprawę warunków pracy i życia nauczycieli, prowadził różne formy ich doskonalenia zawodowego. Współuczestniczył w przebudowie systemu edukacji, ubiegał się o właściwy status zawodowy i godne płace nauczycieli. Podstawowe zagadnienia przedstawione w prezentacji dotyczyły przede wszystkim podstawowych form działalności Zarządu Oddziału ZNP w Nowym Targu tj. kulturalnooświatowej, socjalno-bytowej, organizacyjnej i sportowej.

W czasie wykładu wywiązała się dyskusja, w której brali udział licznie przybyli nauczyciele, jednocześnie uczestnicy omawianych wydarzeń. Wspominano działalność związku, weryfikując niejednokrotnie przekłamania, jakie znajdowały się w oficjalnych dokumentach, stanowiących podstawę przygotowanego wystąpienia. Tym bardziej zatem konfrontacja oficjalnych opisów wydarzeń, znajdujących się w protokołach posiedzeń Zarządu ZNP w Nowym Targu z relacjami ich uczestników była szalenie cenna. W wielu bowiem przypadkach pozwoliła na ich skorygowanie. W czasie dyskusji prelegentka zwróciła się do uczestników spotkania z gorącym apelem o przekazywanie wszelkich dokumentów i relacji. Dzięki nim będzie możliwe odtworzenie dziejów Związku i roli jaką odegrał on w kształtowaniu się oświaty w Nowym Targu.

Autorka referatu Pani Jadwiga Jurkowska jest znanym i cenionym historykiem oświaty i pracownikiem Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Targu. Jest organizatorka cyklicznych warsztatów metodycznych dla nauczycieli historii i wos. Pełni także funkcję sekretarza zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu.


Projekt wykładów dofinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Nowy Targ