Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D poszukuje chętnych na prowadzenie działalności gastronomicznej | Wiadomości

Strona główna

Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D poszukuje chętnych na prowadzenie działalności gastronomicznej

19 maja 2017
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

Znajdująca się tam niegdyś restauracja "Klasyczna" prowadzona przez Centrum Kształcenia Praktycznego cieszyła się bardzo dobrą opinią wśród mieszkańców i turystów, którzy chwalili smaczne jedzenie i przystępne ceny. Zmiana przepisów w zakresie kształcenia zawodowego i zasad organizacji egzaminów zawodowych uniemożliwia funkcjonowanie restauracji wg. pierwotnego zamysłu.

Szkoła chce wynająć lokal podmiotowi zewnętrznemu, a jednym z warunków najmu jest zapewnienie możliwości realizacji praktyk zawodowych uczniom szkoły.

Zmiany w zakresie kształcenia zawodowego i zasad organizacji egzaminów zawodowych wymusiły nową organizację kształcenia praktycznego uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku i brak możliwości wykorzystania do tego celu działającej na otwartym rynku Restauracji „Klasyczna”. Obiekt ten był wykorzystywany w ostatnich latach w bardzo niewielkim obszarze jako miejsce realizacji podstawy programowej kształcenia praktycznego. W restauracji realizowano praktyki zawodowe dla kilku uczniów rocznie, natomiast aby jak najlepiej przygotować uczniów do organizacji i przeprowadzenia egzaminu z kwalifikacji przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zajęcia praktyczne prowadzone były w pracowniach gastronomicznych, na stanowiskach na jakich uczniowie zdają egzamin.

Na marginesie należy dodać, że co innego rozumie się pod pojęciem praktyki zawodowe a co innego pod pojęciem zajęcia praktyczne. Praktyki zawodowe to taka forma praktycznej nauki zawodu, która jest stosowana tylko i wyłącznie w technikach i szkołach policealnych. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. Takie zajęcia organizuje się w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zaś praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich.

Obecnie szkoła szuka chętnych do wynajęcia pomieszczeń. Proponowana przez szkołę cena wynajmu za m2 wynosi 10 zł, wynajmujący pokrywał będzie również koszty ogrzewania, prądu, wody, odprowadzania ścieków, podatku od nieruchomości. Dodatkowym wymogiem jest prowadzenie praktycznej nauki zawodu w formie praktyk zawodowych. Przewidywana ilość uczniów chętnych do odbycia praktyk wynosi 5 uczniów technikum w 2017 roku i 10 w 2018 roku w wymiarze 4 tygodnie dla każdego ucznia w trakcie trwania ferii letnich.

Starosta Krzysztof Faber podkreśla, że Szkoła jest nowoczesną placówką edukacyjną, której ukończenie daje tytuł zawodowy, a jednocześnie bardzo dobrze przygotowującą do matury. Zatrudnia profesjonalną, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. - "Chcemy by ten poziom nadal był utrzymywany przy współpracy z lokalnymi pracodawcami branży gastronomicznej.” – dodaje starosta.