Zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie dla Szkół i Placówki Oświatowej Powiatu Nowotarskiego prowadzących kształcenie ogólne | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie dla Szkół i Placówki Oświatowej Powiatu Nowotarskiego prowadzących kształcenie ogólne

8 kwietnia 2021

W dniach 7-8 kwietnia 2021 roku odbyło się przekazanie sprzętu komputerowego przeznaczonego do wsparcia zdalnego nauczania w szkołach ponadpodstawowych oraz placówce systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski. Sprzęt został zakupiony przez Powiat Nowotarski w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” - 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Typ A. Granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej - Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem przedmiotowego projektu, realizowanego na podstawie Umowy o powierzenie grantu Nr XXI/48/Ek/21 z dnia 27 stycznia 2021 roku, zawartej z Zarządem Województwa Małopolskiego, jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach oraz placówkach prowadzących kształcenie ogólne, poprzez zakup przez organ prowadzący sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Przedsięwzięcie obejmuje zakup 40 sztuk laptopów po-leasingowych oraz 6 sztuk tabletów graficznych. Jego całkowita wartość wyniosła ostatecznie 74 176,38 zł; w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego - 63 049,92 zł i Budżetu Państwa - 11 126,46 zł.

Starosta Krzysztof Faber oraz Wicestarosta Bogusław Waksmundzki przekazali sprzęt komputerowy następującym jednostkom:

 1. Liceum Ogólnokształcącemu im. Seweryna Goszczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu - 12 laptopów i 3 tablety graficzne;
 2. II Liceum Ogólnokształcącemu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu - 9 laptopów i 3 tablety graficzne;
 3. I Liceum Ogólnokształcącemu im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju - 5 laptopów;
 4. II Liceum Ogólnokształcącemu im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół
  w Rabce-Zdroju - 5 laptopów;
 5. Liceum Ogólnokształcącemu w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte
  w Jabłonce - 4 laptopy;
 6. Liceum Ogólnokształcącemu im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem - 2 laptopy;
 7. Zespołowi Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu - 3 laptopy.