Zakończenie realizowanego w szkołach projektu „Razem Bezpieczniej” | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zakończenie realizowanego w szkołach projektu „Razem Bezpieczniej”

28 października 2015
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Koncertem z udziałem młodzieży ze szkół średnich prowadzonych przez Powiat Nowotarski zakończył się 27 października br. trwający pół roku projekt „Razem Bezpieczniej”, którego celem było zwiększenie wiedzy młodych ludzi o bezpiecznych zachowaniach, korzyściach płynących ze zdrowego trybu życia oraz zagrożeniach jakie niosą ze sobą różnego rodzaju uzależnienia. W wydarzeniu zorganizowanym w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu wziął udział m.in. starosta Krzysztof Faber, który podkreślał rolę kształtowania odpowiednich nawyków zdrowotnych w procesie edukacji szkolnej. Dla młodych ludzi nauka w szkole średniej jest czasem, w którym podejmują ważne dla swojej przyszłości decyzje, istotne jest zatem, by przekazywać im wiedzę w zakresie zdrowia, eliminacji agresji w środowisku szkolnym oraz szkodliwości substancji psychoaktywnych. Włodarz powiatu dziękował również dyrektorom i gronom pedagogicznym, dzięki których zaangażowaniu możliwe było przeprowadzenie projektu, a uczniom życzył satysfakcji z nauki i osiągania wytyczonych sobie celów.

Realizowany od maja projekt składał się z szeregu różnorodnych programów profilaktycznych i szkoleniowych obejmujących kompleksowo wszystkie placówki edukacyjne prowadzone przez Powiat Nowotarski, adekwatnie do przeprowadzonych analiz i zgłoszonych potrzeb. W ramach działań projektowych zorganizowano cykl imprez o charakterze naukowym, kulturalnym, sportowym oraz aktywności zakładające współzawodnictwo uczniów np. konkurs filmowy i fotograficzny, zajęcia teatralne, warsztaty i szkolenia. Jak zgodnie ocenili uczestniczący w nim nauczyciele, realizacja projektu pomogła uczniom nabyć wiedzę oraz wzorce zachowań prozdrowotnych i poprawiających ich bezpieczeństwo. Zakończenie imprezy zwieńczone było otwarciem wystawy fotografii powstałych podczas konkursów zrealizowanych w ramach projektu.


Zdjęcia: Zbigniew Krauzowicz