XXX Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXX Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

30 kwietnia 2021

29 kwietnia 2021 odbyła się XXX Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego w trybie zdalnym. Po stałych elementach posiedzenia wystąpił Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu Marek Wierzba, który omówił sytuację epidemiologiczną z punktu widzenia funkcjonowania placówki.

Od 28 grudnia ubiegłego roku trwają szczepienia prowadzone przez dwa zespoły. Od tamtego terminu zaszczepiły 8387 osób. Oprócz tego funkcjonuje mobilny punkt szczepień, który do tej pory obsłużył ok. 400 osób chętnych do przyjęcia szczepionki. Na polecenie wojewody małopolskiego mają powstać jeszcze dwa dodatkowe powszechne punkty szczepień. Jeden z nich jest przygotowany w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu i zostanie uruchomiony najprawdopodobniej 4 maja br.

W samym szpitalu funkcjonują nadal dwa oddziały tzw. „covidove”. Na jednym z nich przebywa 24 pacjentów, 11 łóżek pozostaje wolnych; na drugim - 18 pacjentów i 12 wolnych łóżek. Z posiadanych 12 respiratorów 6 jest wolnych. Tak jak w całym kraju można zauważyć tendencję spadkową w liczbie zachorowań i hospitalizacji. Jeśli trend ten utrzyma się będzie można zlikwidować jeden oddział „covidowy” usytuowany w miejscu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Po krótkiej dyskusji radni przeszli do projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025”, który zreferowała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu Aneta Wójcik. Radni podjęli stosowną uchwałę przyjmując program, który koncentruje się na zadaniach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, będąc równocześnie podstawą przy pozyskiwaniu środków europejskich oraz krajowych m.in. z PFRON.

Podjęto także dwie uchwały dotyczące powierzenia przez Powiat Nowotarski gminom Szaflary i Ochotnica Dolna prowadzenia zadań z zakresu dróg publicznych.

Wysłuchano sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Kolejne punkty sesji stanowiły sprawozdania jednostek powiatowych z ich działalności w roku 2020. Przedstawili je: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu Aneta Wójcik, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu Marcin Jagła, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju Tomasz Obrusik, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z filią „Radość Życia” w Rabce-Zdroju Agata Bryniarska oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Tomasz Moskalik.