XXVIII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXVIII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

26 lutego 2021

 W dniu 25 lutego br. odbyła się XXVIII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Radni tradycyjnie zaczęli od wspólnej modlitwy, następnie przyjęto protokół z poprzedniej sesji a Starosta Krzysztof Faber przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym. Radni pytali o niedawne spotkanie z Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą. Starosta wyjaśnił: Wojewoda był w regionie z tak zwaną wizytą gospodarską, formalnie poinformował, że szpital otrzyma nową karetkę ale rozstrzygnięcie przetargów na wyposażenie jeszcze potrwa. Nowej karetki możemy się spodziewać mniej więcej we wrześniu. Rozmawiano na temat możliwości przebudowy SOR-u. Najwięcej emocji budziła deklaracja o możliwości przyjęcia pacjentów covidowych ze Słowacji. Starosta uspokoił nastroje tłumacząc, że na razie została zadeklarowana gotowość. Decyzja nie należy do dyrektora szpitala Marka Wierzby, formalnie wymagało by to porozumień między rządem polskim i słowackim,

Pojawiły się pytania dotyczące szczepień - Alicja Jarosińska Zastępca Dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II odpowiedziała, że większość osób z grupy „0” – czyli pracownicy szpitala i pracownicy medyczni z Powiatu Nowotarskiego, którzy chcieli się zaszczepić, zostali już zaszczepieni dwoma dawkami szczepionki. Zostało około 700 osób, które nie zostały jeszcze zaszczepione pierwszą dawką.  Wynika to z powodu braku szczepionek firmy Pfizer. Obecnie trwa szczepienie nauczycieli, wyjaśniła.

Skarbik Powiatu Nowotarskiego Joanna Gronkowska przedstawiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego. Ustalono plany pracy komisji Rady Powiatu Nowotarskiego na rok 2021 i przyjęto sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu Nowotarskiego za rok 2020.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu Aneta Wójcik krótko opowiedziała o „Powiatowym Programie Korekcyjno-Edukacyjnym dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021-2026”. Na przełomie 2 - 3 ostatnich lat wzrosła liczba osób objętych programem, zwiększyła się liczba przypadków przemocy w rodzinie, co jest związane również trudną sytuacją, jaka wynika z pandemii, odpowiedziała na pytania radnych dyrektor.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Tomasz Moskalik przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Nowotarskiego Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn.: „Obwodnica Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna”. Umowa o współfinansowaniu miedzy województwem a Powiatem Nowotarskim i Gminą Nowy Targ została podpisana, pomoc finansowa miała być udzielona przez powiat w latach poprzednich, jednak ze względu na przedłużającą się procedurę projektową tak się nie stało. Zarząd Dróg Wojewódzkich dysponuje już kompletną dokumentacją i wystąpił z prośbą o przesunięcie terminu udzielenia pomocy finansowej z roku 2020 na rok 2021. Radni przychylili się do tego wniosku podejmując stosowną uchwałę.

Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty Marta Skawska przedstawiła uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół i Placówek w Krościenku nad Dunajcem oraz sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski. Dyrektor zapewniła: w Powicie Nowotarskim wszyscy nauczyciele w poszczególnych stopniach awansu zawodowego, otrzymali wynagrodzenie wyższe niż kwota bazowa, nie było więc konieczności wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego.