XXIII Kongres Transgraniczny Euroregionu "Tatry" w Szczawnicy | Wiadomości

Strona główna

XXIII Kongres Transgraniczny Euroregionu "Tatry" w Szczawnicy

2 lutego 2018
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

Dnia 30 stycznia 2018 r. w Szczawnicy odbył się XXIII Transgraniczny Kongres Euroregionu "Tatry".

W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele samorządów - członków Euroregionu "Tatry" oraz goście: Honorowi Członkowie Euroregionu „Tatry”: Antoni Nowak, Milan Nevlazla, Alexander Slafovský, Przewodniczący Zgromadzenia EUWT TATRY z o.o Štefan Bielak, Dyrektor EUWT TATRY z o.o. Agnieszka Pyzowska, przedstawiciele Samorządowego Kraju Preszowskiego Andrea Kmecová, Mária Tupová i Jana Kičurová oraz Samorządowego Kraju Żylińskiego Michal Patúš, Prezes Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej
 w Krakowie Piotr Cebulskii, Prezes Nowotarskiej Izby Gospodarczej Marek Teper.

Współprzewodniczącymi Kongresu byli: Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki oraz Przewodniczący Rady Zdruzenia Euroregion Tatry Ján Ferenčák.

Uczestnicy zapoznali się z informacjami dotyczącymi działalności Związku Euroregion „Tatry”, Zdruzenia Euroregion Tatry i Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. w roku 2017 oraz realizacji projektów parasolowych przez Związek Euroregion „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020, a także pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu.

Podczas Kongresu miała miejsce także promocja specjalnego wydania Rocznika Euroregionu "Tatry" Pogranicze Polsko-Słowackie, który został wydany przez Zdruzenie Euroregion Tatry w ramach mikroprjoektu pt. "Walory kulturowe i przyrodnicze  pogranicza polsko-słowackiego" dofinansowanego z Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
W roczniku prezentowane są znane i te mniej znane atrakcje przyrodnicze i kulturowe miast - członków Euroregionu "Tatry". 

W czasie posiedzenia nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników czwartej edycji Konkursu im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry” oraz wręczenie pamiątkowych statuetek.

Laureatami Konkursu zostały Miasto i Gmina Szczawnica i Obec Lesnica. Kapituła Konkursu na wniosek Honorowego Członka Euroregionu „Tatry” Pana Antoniego Nowaka postanowiła przyznać również nagrodę dla Gminy Czarny Dunajec i partnerów projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr” tj. Gminy Czarny Dunajec, Miasta Nowy Targ, Gminy Szaflary, Miasta Kežmarok, Obcy Hladovka, Obcy Huncovce, Obecy Liesek, Miasta Liptovský Mikuláš, Obcy Nižná, Obcy Suchá Hora, Miasta Trstená, Obcy Vrbov za współpracę przy realizacji tego strategicznego dla Euroregionu „Tatry” projektu.

Zwycięzcy Konkursu otrzymali statuetki i dyplomy, następnie laureaci przedstawili prezentacje mulimedialne na temat współpracy polsko-słowackiej.

 

Źródło i zdjęcia: Związek Euroregion „Tatry”.