XX Gminny Konkurs Recytatorsko-Gawędziarski im. A. Kudasika i B. Werona | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XX Gminny Konkurs Recytatorsko-Gawędziarski im. A. Kudasika i B. Werona

25 listopada 2011

23 listopada 2011 r. odbył się w Skrzypnem XX Gminny Konkurs Recytatorsko-Gawędziarski im. A. Kudasika i B. Werona.

W konkursie uczestniczyło 64 uczniów z 8 szkół podstawowych i 7 gimnazjów, oraz z przedszkola „Aniołów Stróżów” z terenu Gminy Szaflary, którzy występowali w trzech grupach wiekowych i dwóch kategoriach: gawęda i recytacje. Recytatorów i gawędziarzy oceniała komisja w składzie: Roman Dzioboń, dr Anna Mlekodaj, Wanda Szado-Kudasikowa i Janina Bętkowska.

Wszyscy zdobywcy trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnień otrzymali nagrody książkowe. Ponadto każdy uczestnik konkursu zdobywał punkty dla swojej szkoły. Szkoła, która zdobyła największą ilość punktów otrzymała Puchar Wójta Gminy Szaflary. W tym roku zaszczyt ten spotkał szkołę w Skrzypnem. Puchar był główną nagrodą konkursu.

Honorowy patronat nad konkursem objęli:

- Ks. Kanonik Edward Cygal,

- Wójt Gminy Szaflary Stanisław Ślimak,

- Poseł RP Anna Paluch,

- Starosta Nowotarski Krzysztof Faber,

- Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce Maciej Motor Grelok.

Patronat medialny:

- „Dziennik Polski”,

- Portal „Podhale 24.pl”.

Organizatorami przeglądu byli:

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem,

- Związek Podhalan Oddział Skrzypne,

- Urząd i Rada Gminy Szaflary

- Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu.

Konkurs zaszczycił swoją obecnością Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber, Poseł RP Anna Paluch, Ks. Edward Cygal, Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury Tadeusz Watycha, Instruktor Marcin Kudasik, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego Zbigniew Strama, Skarbnik Gminy Helena Cisoń, Radny Powiatu Nowotarskiego Władysław Tylka, Radni Gminy Szaflary Stanisław Kubicki i Wojciech Piszczór oraz dyrektorzy Szkół: z Szaflar Jarosław Szlęk i Boru Jan Gacek.

Przybyli goście oraz uczestnicy przeglądu mogli zobaczyć występ zespołu „Mali Skrzypnianie”, który prowadzą Monika Peciak, Barbara Magdziak, Jan Czesław Joniak i Andrzej Strama oraz usłyszeć dwie szkolne kapele.

Konkurs odbywał się w pięknie udekorowanej sali z elementami wzornictwa regionalnego. Na ta okoliczność cała szkoła przybrała odświętny wygląd.

Dyrektor szkoły mgr Maria Tylka składa podziękowania fundatorom nagród: Powiatowemu Centrum Kultury, Rodzinie Kudasików, Ks. Edwardowi Cygalowi a także Wójtowi i Radzie Gminy Szaflary za przeznaczenie na konkurs koniecznych funduszy.

Wyrazy uznania za pomoc w zorganizowaniu konkursu kierowane są także na ręcę nauczycieli i rodziców.

Wyniki konkursu przedstawia poniższe zestawienie:

W najmłodszej grupie wiekowej klas 0-III szkoły podstawowej udział wzięło 31 uczniów.

Grupa wiekowa 0-I:

Klasyfikacja w kategorii recytacji:

I miejsce Sroka Szymon Skrzypne

II miejsce Mąka Joanna Szaflary

III miejsce Rychtarczyk Jacek Skrzypne

Wyróżnienie Ról Karolina Maruszyna Dolna

Klasyfikacja w kategorii gawęd:

I miejsce Zapotoczny Daniel Skrzypne

II miejsce Urbaś Paweł Bańska Wyżna

Grupa wiekowa II-III:

Klasyfikacja w kategorii recytacji:

I miejsce Stopka Emilia Szaflary

II miejsce Bukowska Beata Maruszyna Górna

III miejsce Szczepaniec Kinga Skrzypne

Wyróżnienie Kula Izabela Bór

Klasyfikacja w kategorii gawęd:

I miejsce Sąder Wiktoria Szaflary

II miejsce Ciszek Izabela Szaflary

III miejsce Topór Mateusz Bańska Niżna

Wyróżnienie Bafia Natalia Bór

Wyróżnienie: Szczypta Sylwia Maruszyna Górna

Do przeglądu w Białym Dunajcu kwalifikują się uczestnicy którzy zdobyli pierwsze miejsca w kategorii recytacji i gawęd z klas I-III.

W grupie wiekowej klas IV-VI szkoły podstawowej przesłuchano 17 recytatorów i gawędziarzy.

W kategorii recytacji kolejne miejsca zajęli:

I miejsce Strama Marta Bańska Wyżna

II miejsce Zarycka Karolina Skrzypne

III miejsce Zapotoczna Karolina Skrzypne

III miejsce: Łukaszczyk Piotr Maruszyna Dolna

Wyróżnienie Mrugała Urszula Bańska Niżna

W kategorii gawęd:

I miejsce Bafia Maciej Skrzypne

II miejsce Chrobak Patryk Bańska Niżna

III miejsce Rychtarczyk Michał Maruszyna Górna

Wyróżnienie Bobak Adrian Skrzypne

Wyróżnienie Gaculak Ewa Bór

W grupie gimnazjalistów komisja przesłuchała łącznie16 uczniów.

W kategorii recytacji poszczególne miejsca zajęli:

I miejsce Zapotoczny Patryk Skrzypne

II miejsce Cachro Alicja Bańska Wyżna

III miejsce Cudzich Sylwia Skrzypne

Wyróżnienie NędzaTomasz Bańska Wyżna

W kategorii gawęd:

I miejsce Magdziak Dominik Skrzypne

II miejsce Kaczmarczyk Marek Bańska Niżna

III miejsce Łukaszczyk Paweł Bańska Niżna

Wyróżnienie Szafarski Andrzej Szaflary

Wyróżnienie Luberda Wojciech Skrzypne

Ponadto każdy uczestnik konkursu zdobywał punkty dla swojej szkoły zgodnie z zasadą: za każde I miejsce – 4 punkty, za II miejsce – 3 punkty, za III miejsce – 2 punkty a za każde wyróżnienie po 1 punkcie. W ten sposób
w klasyfikacji ogólnej:

I miejsce zdobył ZSPiG w Skrzypnem uzyskując 25 punktów
i Puchar Wójta Gminy Szaflary

II miejsce ZSPiG Szaflary 12 punktów

III miejsce ZSPiG Bańska Wyżna 11 punktów

IV miejsce ZSPiG Bańska Niżna 9 punktów

V miejsce ZSPiG Maruszyna Górna 6 punktów

VI miejsce ZSPiG Maruszyna Dolna i SP Bór 3 punkty

Zdobywcy I i II miejsca w grupie wiekowej IV-VI i I-III G z każdej kategorii będą reprezentować Gminę Szaflary na XXXVI Przeglądzie Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka, w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 w Białym Dunajcu, który odbędzie się 09-02-2012r- czwartek o godz. 9.30.

Tekst: Władysław Tylka

Zdjęcia: Grzegorz Stolarczyk