XLIV sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Strona główna

XLIV sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

27 lipca 2018
1
2
3
5
6

W dniu 26 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbyła się XLIV sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia starosta Krzysztof Faber przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Częścią tego sprawozdania była prezentacja przygotowana przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Pana Tomasza Moskalika. Dotyczyła ona sytuacji wywołanej przez licową powódź na drogach powiatowych. Najwięcej szkód drogowych powstało we wschodniej części powiatu. Szczególnie poważnym uszkodzeniom uległy obiekty w ciągu drogi powiatowej Harklowa - Tylmanowa. W Ochotnicy Górnej rzeka opuszczając koryto wdarła się w korpus drogi i spowodowała trwałe uszkodzenie jej ok. 80-metrowego odcinka, tak że konieczne było jej czasowe zamknięcie ze względów bezpieczeństwa. Wysoki poziom stanu wody naruszył również przepusty w bezpośrednim sąsiedztwie wymienionego odcinka. W Ochotnicy Dolnej podmyte zostały dojazdy po obu stronach do mostu "Pod Słubicą". W miejscowości Nowa Biała rzeka Białka również znacząco zniszczyła most. Niektóre obiekty mostowe w rejonie miejscowości Trybsz wymagają gruntownego oczyszczenia z drzew i konarów, osadzonych na ich filarach przez wody powodziowe. Wstępne szacunki wskazują, że bieżące zabezpieczenie uszkodzonych obiektów powiatowych będzie kosztować nie mniej niż 350 tys. złotych. Natomiast szacowana całkowita wartość szkód poniesionych w związku z powodzią wyniesie 38 mln złotych.

Kolejno Skarbnik Powiatu Nowotarskiego Pani Katarzyna Machaj przedstawiła informacje dotyczące zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz wiążące się z nimi zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

Następnie Pan Filip Stachowiec pracownik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przedstawił projekt uchwały w sprawie dofinansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Powiat Nowotarski będzie brał udział w finansowaniu inicjatywy transportowej o nazwie „Podhalańska Kolej Regionalna”, realizowanej przez Województwo Małopolskie przy udziale podhalańskich samorządów. Szesnaście kursów dziennie ze średnio cogodzinnym cyklem kursowania na trasie Nowy Targ - Zakopane (część przedłużona do Chabówki) cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Oferta skierowana jest zarówno do mieszkańców Podhala – uczniów, osób pracujących, jak również do turystów, którzy w szybki i atrakcyjny cenowo sposób mogą się przemieszczać się pomiędzy górskimi miejscowościami. Prawie 7 tysięcy osób podróżuje każdego tygodnia pociągami. Zdarzają się kursy, w których w jednym pociągu podróżuje ok. 130 osób. By zapewnić pasażerom jak największy komfort podróży, Przewozy Regionalne zdecydowały o skierowaniu na trasę pojazdów o większej pojemności.

Radni powiatowi podkreślali, że niezbędnym elementem infrastruktury wspierającym rozwój transportu kolejowego są parkingi dla kierowców, którzy chcieliby zostawić samochody i kontynuować podróż pociągiem, dlatego należy podjąć wszelkie starania, aby samorządy tworzyły miejsca parkingowe, w szczególności w okolicach dworców kolejowych. Jest to jednym z podstawowych warunków organizowania zrównoważonego transportu.

W kolejnym etapie posiedzenia po przedstawieniu przez Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty Panią Martę Skawską stosownych projektów uchwał radni ustalili, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach Powiatu Nowotarskiego wyniesie 22. Przyjęto także zasady udzielania i rozmiar obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku tych zajęć.

Ponadto Rada po wysłuchaniu właściwych wyjaśnień uznała za bezzasadną skargę złożoną na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju przez mieszkańca tej placówki.