XXXIII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXXIII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

30 lipca 2021

W dniu 22 lipca w siedzibie Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu odbyła się XXXIII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Sesja odbyła się w trybie hybrydowym, cześć radnych była w wyżej wymienionym miejscu a kilka osób łączyło się zdalnie. Na początku sesji Starosta Krzysztof Faber przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym. Następnie przedstawił rezolucję dotyczącą ustanowienia Matki Bożej Ludźmierskiej Królowej Podhala patronką Powiatu Nowotarskiego, którą radni przyjęli jednogłośnie. Zaproszony na sesję ksiądz Jerzy Filek - proboszcz parafii i kustosz sanktuarium w Ludźmierzu, przyjął z dużą radością decyzję radnych, powiedział kilka słów na temat figury, która czczona jest w Ludźmierzu, a także zapewnił o prowadzeniu dalszych kroków postępowania kościelnego - przekazania dokumentów do Archidiecezji Krakowskiej a następnie do zatwierdzenia przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Watykanie.

W dalszej części sesji radni głosowali nad rezolucją w sprawie podjęcia działań legislacyjnych mających na celu zapewnienie jednolitych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołów. Radni chcieli, żeby umożliwiono każdej osobie poszkodowanej wnioskowanie o udzielenie zgody na odbudowę zniszczonego budynku na szczególnych zasadach, bez konieczności spełniania dodatkowych warunków. Rezolucję skierowano do Premiera Mateusza Morawieckiego oraz parlamentarzystów z terenu Podhala.

W kolejnych punktach sesji młodszy inspektor Piotr Dara - Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu przedstawił informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działań podejmowanych na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2020 roku. W sprawozdaniu znalazły się informacje o przeprowadzonych interwencjach, których w 2020 roku było 19 600. Wykrywalność ogólna przestępstw w 2020 roku wyniosła ponad 73% i była wyższa o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego. W 2020 roku zwiększyła się również liczba policjantów skierowanych do służby patrolowo-obchodowej. Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego parkowania lub postoju policjanci prowadzili dodatkowe działania pn: „Parkowanie”. W 2020 roku było ponad 800 wykroczeń związanych z parkowaniem w niedozwolonym miejscu. Ponadto policjanci angażowali się w różne kampanie profilaktyczne takie jak: bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje, kręci mnie bezpieczeństwo na stoku i nad wodą, zagrożenia w sieci – profilaktyka i reagowanie, a także bezpieczny senior, w ramach której policjanci ostrzegają osoby starsze przed oszustami.

Na sesję połączył się zdalnie również młodszy brygadier Piotr Domalewski - zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu, który przedstawił informacje o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 roku oraz wnioski służące poprawie funkcjonowania KSRG na terenie powiatu. W 2020 roku straż interweniowała 2306 razy, w tym 1575 razy do miejscowych zagrożeń, 563 razy do pożarów, było także 169 fałszywych alarmów. W porównaniu do poprzedniego roku wzrost zdarzeń wyniósł 306 w tym o 42 pożary więcej. W ubiegłym roku strażacy musieli zmierzyć się z dodatkowymi obowiązkami w związku z pandemią covid -19. Prowadzili działania dekontaminacji pomieszczeń i przestrzeni publicznych, pomagali Straży Granicznej mierzyć temperaturę osobom przekraczającym granice. W związku z działaniami profilaktyki zakażeń zmienił się także system pracy z 3 zmianowego na 4 zmianowy. Pomimo pandemii strażacy dalej szkolili się w działaniach ratownictwa chemicznego, a grupa nurków wyjeżdżała na ćwiczenia do Krakowa na zalew Zakrzówek. Odbyło się również szkolenie dotyczące nowych zagrożeń jakimi są pożary samochodów elektrycznych. W 2020 roku straż kupiła 2 nowe samochody Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem wodnym o pojemności 9 tys. litrów na podwoziu VOLVO oraz średni samochód ratownictwa chemicznego dla SGRChem Nowy Targ 1 na podwoziu SCANIA. Decyzją Komendanta Głównego PSP z dniem 11 listopada 2020 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączona została jednostka OSP Lipnica Wielka Centrum. Obecnie na  terenie Powiatu Nowotarskiego działają 102 jednostki OSP, w tym 23 jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dotacje dla OSP w Powiecie Nowotarskim w roku 2020 wyniosły: 2 765 735 złotych.

 W ostatnim punkcie sesji głos zabrał dyrektor Biura Związku Euroregion Tatry - Michał Stawarski, który opowiedział o Transgranicznym Centrum Edukacji, które ma służyć wymianie doświadczeń miedzy samorządami Polski i Słowacji. W następnych latach będzie można pozyskać dofinansowania przeznaczone na ochronę środowiska, kulturę i remont dróg z puli 130 milionów euro. Centrum powstaje by jak najlepiej przygotować projekty od strony merytorycznej i formalnej dzięki temu będą miały większe szanse na pozytywne rozpatrzenie.

Radni zakończyli sesję wolnymi wnioskami. Dyskutowano na temat wakacyjnego paraliżu dróg związanego ze wzmożonym ruchem drogowym na lokalnych drogach  między innymi w Lasku oraz koniczności podjęcia kolejnych działań w celu rozwiązania trudnej sytuacji drogowej na skrzyżowaniu ulicy Św. Anny z ulicą Grel w Nowym Targu. Starosta Krzysztof Faber zaproponował radnym umówienie spotkania z Burmistrzem Grzegorzem Watychą.

Następna sesja odbędzie się dopiero pod koniec września, teraz radni mogą skorzystać z przerwy wakacyjnej.