Wręczenie certyfiaktów ZPB | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wręczenie certyfiaktów ZPB

11 października 2011
W dniu 11 października 2011 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu odbyło się wręczenie przedłużenia certyfikatów "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Komendant Powiatowy Policji podinsp. Zbigniew Domalik wspólnie z Naczelnikiem Prewencji podinsp. Robertem Siemkiem wręczali certyfikaty przedstawicielom szkół, które uczestniczą w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Przy wręczaniu certyfikatów obecni byli również koordynatorzy z ramienia KPP w Nowym Targu.

Jednym z najważniejszych elementów związanych z realizacją projektu jest zaangażowanie partnerów zewnętrznych, którzy współpracują z placówkami oświatowymi w realizacji ZPB (wybrani): samorządy lokalne, Kuratorium Oświaty policjanci, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Starpstwo Powiatowe, przedstawiciele szpitala w Nowym Targu, itp.

Stopień realizacji wszystkich zadań związanych ze Zintegrowaną Polityką Bezpieczeństwa prowadzony jest dwutorowo. Pierwszy etap odbywa się na poziomie placówki oświatowej, która dokonuje oceny efektywności podejmowanych działań. Drugi etap odbywa się w trakcie audytu przedcertyfikacyjnego, dokonywany jest on raz w roku w miesiącu maju - czerwcu.

ZPB nie jest projektem policyjnym. Policja jest tu tylko koordynatorem i to tylko na początku. Zyskując doświadczenie i umiejętności, pozostali partnerzy samodzielnie utrzymują projekt, który staje się po prostu codziennym sposobem patrzenia na sprawy bezpieczeństwa.

Certyfikat jest dokumentem prestiżowym, przyznawanym w przypadku przedłużenia na okres pięciu lat. Jednym z kryteriów jego otrzymania jest skuteczność podejmowanych przez szkołę działań zapewniających ogólnie pojęte bezpieczeństwo.

W tym roku przedłużenie certyfikatu otrzymały dwie szkoły: Zespół Szkół nr 3 reprezentowany przez dyrektora mgr Henryka Chrobak oraz koordynatora mgr Beata Stawicka oraz Zespół Szkół Ekonomicznych, w imieniu którego certyfikat odebrała Pani dyrektor mgr Marta Sokołowska i koordynator mgr Ewa Gąsior.