Spotkanie z panem Marianem Cichoszem - wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Spotkanie z panem Marianem Cichoszem - wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli

25 stycznia 2012
Przedstawiciele powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego oraz dyrektorzy jednostek spotkali się wczoraj z wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli Marianem Cichoszem, dyrektorem departamentu administracji publicznej Józefem Górnym oraz dyrektorem delegatury NIK w Krakowie Jolantą Stawską.

Starosta Nowotarski Krzysztof Faber serdecznie przywitał przybyłych gości oraz wyraził radość z tego spotkania. Zachęcił uczestników do zadawania pytań, tak, aby mogli wynieść z tego wykładu jak najwięcej.

Konferencja odbyła się na sali obrad w budynku administracyjnym Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, a jej celem było przybliżenie istoty działania, zadań i kompetencji Najwyższej Izby Kontroli oraz przekazanie ważnych informacji dotyczących obowiązków i praw jakie ma jednostka kontrolowana. Marian Cichosz zapewnił, że dyrektorzy i pracownicy mogą aktywnie uczestniczyć w procesie kontrolnym, tak, aby uniknąć nieprawidłowości i błędów, zaznaczając jednocześnie, że wprowadzanie kontrolerów w błąd i składanie nieprawdziwych zeznań jest obciążone zaostrzoną odpowiedzialnością karną.
Przedstawiciele NIK-u poruszyli również kwestie kłopotów jakie niesie ze sobą kontrola, po mino że jest ona uciążliwa nie musi być nieszczęściem, ponieważ NIK nie jest organem ścigania, a kontrola może pokazać błędy, których wyeliminowanie poprawi przyszłe funkcjonowanie jednostki. Nie chcemy za wszelką cenę udowodnić, że jesteśmy organem przyjaznym, ale pokazać, że nie jesteśmy wrogami – mówił Marian Cichosz.