PROJEKT "Zewnętrzne źródła finansowania kluczem do rozwoju sektora MMP" | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

PROJEKT "Zewnętrzne źródła finansowania kluczem do rozwoju sektora MMP"

7 lutego 2012

Udzielimy BEZPŁATNEJ POMOCY w pozyskaniu kapitału na inwestycje!

1. Kilka słów o projekcie

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Zewnętrzne źródła finansowania kluczem do rozwoju firm małopolskiego sektora MMP”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeśli jesteście Państwo właścicielami lub pracownikami przedsiębiorstw z sektora Mikro i Małych Przedsiębiorstw (MMP) na terenie województwa małopolskiego albo jesteście osobami samozatrudnionymi i chcielibyście rozwijać oraz inwestować w swoją firmę, ale nie
wiecie jak i skąd pozyskać kapitał to JEST TO PROJEKT WŁAŚNIE DLA WAS! Przedsięwzięcie jest realizowane od 01 stycznia 2012 r. i będzie trwało do końca marca 2013 roku.

2. Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Na początku proponujemy szkolenie plenarne – bezpłatne spotkanie z profesjonalistami, w trakcie którego dowiecie się Państwo jakie obecnie istnieją możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Dzięki temu spotkaniu będziecie Państwo wiedzieli, które źródło/ źródła są dla Państwa najbardziej korzystne. Da to możliwość świadomego wyboru nawet 4 szkoleń kierunkowych. Uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych
skoncentrowanych na pozyskaniu konkretnych źródeł kapitału da Państwu wymierną korzyść jaką jest wiedza i kompetencje pozwalające na samodzielną skuteczną realizację procesu pozyskania środków na planowaną przez Państwa inwestycję.
Aby zapewnić Państwu kompleksową pomoc w tym niełatwym procesie do Państwa dyspozycji przez 4h (dla każdej osoby) pozostaje doradca finansowy. Bezpłatnie skonstruuje on / sporządzi razem z Państwem dokument finansowy, niezbędny do sfinansowania Państwa inwestycji (wniosek dotacyjny, biznes plan, analizę finansową przedsięwzięcia itp.).

3. Co oferujemy?

W ramach projektu oferujemy szkolenie plenarne, 10 tematów w ramach szkoleń kierunkowych do wyboru:
  • Źródła i sposoby pozyskiwania środków unijnych na projekty inwestycyjne
  • Pozyskiwanie funduszy unijnych na programy rozwoju kadr przedsiębiorstw
  • Zasady realizacji/ rozliczeń projektów współfinansowanych ze środków EFRR/EFS
  • Tworzenie biznes planów/ studium wykonalności z uwzględnieniem specyfiki projektów unijnych
  • Venture Capital, Fundusze Poręczeniowe i Pożyczkowe jako źródła pozyskiwania funduszy
  • Pozadotacyjne źródła finansowania rozwoju działalności MŚP (kredyty i leasing)
  • Pomoc publiczna – aspekty praktyczne
  • Zarządzanie projektem inwestycyjnym – podstawy
  • Zarządzanie projektem inwestycyjnym – szkolenie rozszerzone
  • Finansowe instrumenty wsparcia eksportu
oraz indywidualne doradztwo finansowe.


Szkolenia prowadzone będą przez doświadczonych trenerów, będących ekspertami w danej dziedzinie. Na każdym szkoleniu otrzymacie Państwo komplet materiałów. W trakcie szkolenia plenarnego przewidziano także lunch oraz przerwy kawowe w trakcie których będziecie mieli Państwo okazję nawiązać kontakty biznesowe z pozostałymi uczestnikami projektu. Na szkoleniach kierunkowych uczestnikom zostaną zapewnione gorące napoje oraz słodki poczęstunek.

4. Jakie są koszty?

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

5. Kontakt

Ada Stajewska – Koordynator Projektów:
e-mail: astajewska@e-habitat.pl
tel. 58 3419493

Paulina Sienczyło – Specjalista ds. organizacji szkoleń, Biuro Projektu
e-mail: psienczylo@e-habitat.pl

tel.: 602 158 009

Strony Internetowe projektu:

www.innowacjeprzezinwestycje.pl
www.innowacje-przez-inwestycje.pl

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuro Projektu „Habitat” sp. z o.o., ul. Akcent 13c, 01-937 Warszawa,

ul. Szlak 65, 31-153 Kraków tel. (+48 22) 654-62-78, Fax (+48 22) 435-74-27

tel. 602 158 009, Biuro Gdynia: 10-go lutego 5/10, 81-366 Gdynia,

e-mail: krakow@e-habitat.pl tel./fax (+48 22) 341-94-93, http://e-habitat.pl