Polska dla Wszystkich | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Polska dla Wszystkich

13 października 2011
Wychowankowie SOSW nr 1 w Nowym Targu uczestniczą w ogólnopolskim konkursie Polska dla Wszystkich, którego "celem jest promowanie dialogu międzykulturowego oraz takich postaw obywatelskich, które uczą cenić różnorodność i bronić jej jako ich ważnego składnika. W Polsce na przestrzeni wieków spotykały się różne kultury, religie i grupy etniczne - wszystkie one, współistniejąc ze sobą przez stulecia, także wtedy, gdy nie istniało państwo polskie, stworzyły niezwykłe, bogate dziedzictwo naszej wspólnej ojczyzny. Są one częścią polskiej historii i współczesności/…/". (cytat ze strony głównej konkursu:http://polskadlawszystkich.pl/ )

Przystąpienie wychowanków do konkursu wskazuje, że chętnie uczestniczą oni w tworzeniu kultury i stają się dzięki temu częścią wielokulturowego społeczeństwa. Projekt ten ma również na celu kształtowanie tolerancji wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną w stosunku do odmienności fizycznej i kulturowej oraz uwrażliwianie środowiska lokalnego na problem tolerancji wobec problemów rodzin z niepełnosprawnością intelektualną oraz każdą inną odmiennością czy też odrębnością kulturową. Dzieci ukazują Polskę jako miejsce w którym wszyscy mają swoje miejsce - tak jak w domu rodzinnym. Wykonane prace plastyczne stają się interesującym i bardzo wymownym znakiem graficznym dla hasła Polska dla wszystkich.

Opiekun i tekst: Beata Wójciak