Podziękowania i mianowania dla kierowników powiatowych jednostek | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Podziękowania i mianowania dla kierowników powiatowych jednostek

1 października 2021

Podczas XXXIV Sesji Rady Powiatu Nowotarskiego w dn. 30. września br., nie zabrakło uroczystych akcentów. Jednym z pierwszych punktów obrad było podziękowanie za wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu Pani Marii Sendrowicz. Jej zasługi uhonorowano Medalem Pamiątkowym Podhala.

- W imieniu swoim i wszystkich radnych chciałem podziękować Pani Marii za długoletnią pracę na stanowisku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Każdy współpracujący z Panią Marią na pewno  doświadczył jej profesjonalizmu. Zawsze miała na uwadze dobro drugiego człowieka – podsumował Starosta Nowotarski Krzysztof Faber. - Ten medal będzie dla mnie cenną pamiątką - podkreśliła Pani Maria Sendrowicz dziękując wszystkim za okazywaną życzliwość i wsparcie w każdej sytuacji.

Kolejnym punktem było uroczyste wręczenie powołania  na stanowisko  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu Pani Jolancie Rajskiej. - Życzę wszystkiego dobrego i żeby współpraca między radą, a urzędem układała się w sposób właściwy, aby służyła dla dobra powiatu – gratulował starosta Krzysztof Faber wraz z prezydium rady.

Następnie starosta w imieniu władz powiatu podziękował za wieloletnią współpracę na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu Pani Marii Kopeć. Starosta zaznaczył, że jest to  „podziękowanie za 15-letnie kierowanie placówką, za trud i ciężką pracę włożoną w rozwój i poprawę bazy edukacyjnej, co przedkładało się na wyniki edukacyjne młodzieży”. Pani Maria Kopeć dziękując władzom powiatu za współpracę, podkreślała, że dzięki tym dobrym relacjom szkoła w sposób ciągły się rozwija, co owocuje ciągle licznymi naborami i znaczącymi osiągnięciami uczniów.

Podziękowanie za współpracę skierowane były także na ręce Pani  Marty Sokołowskiej, która zakończyła wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu. Od 1. września Pani Marta Sokołowska została Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu. Niestety z powodów zawodowych nie mogła być obecna na sesji, aby odebrać podziękowania a także akt powierzenia nowego stanowiska.

Natomiast starosta Krzysztof Faber  uroczyście  wręczył pozostałe uchwały Zarządu Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzeń stanowisk: Dyrektorowi  Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego  w Krościenku nad Dunajcem Panu Robertowi Dębskiemu oraz Pani Marzenie Waksmundzkiej, która będzie  pełniącą obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu. W imieniu wszystkich radnych starosta złożył dyrektorom rozpoczynającym nowe kadencje życzenia wszystkiego dobrego w sprawowaniu tych  jakże ważnych społecznie funkcji.