Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 28 | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 28

15 lutego 2012Nazwa biura

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW

PIB Oddział w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady śniegu/1

Obszar

Woj. małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 06:00 dnia 15.02.2012 do godz. 06:00 dnia 16.02.2012

Przebieg

Przewiduje się wystąpienie opadów śniegu miejscami powodują­cymi przyrost pokrywy śnieżnej od 15 do 20 cm.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

ponad 80%

Uwagi

Brak

Dyżurny synoptyk

T. Knopik

Godzina i data wydania

godz. 14:15 dnia 14.02.2012

SMS

-

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.