Odcinek drogi Podszkle - Podwilk zostanie rozbudowany | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Odcinek drogi Podszkle - Podwilk zostanie rozbudowany

15 listopada 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4

Ponad 6 mln złotych kosztować będzie rozbudowa dwukilometrowego odcinka drogi gruntowej przebiegającej pomiędzy Podszklem a Podwilkiem. Przetarg wygrała firma Kiernia z Ratułowa.

Droga powiatowa łącząca gminę Jabłonka z gminą Raba Wyżna zostanie kompleksowo rozbudowana.

Zadanie częściowo finansowane ze środków pozyskanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zakłada: budowę jezdni drogi do szerokości 6,0 m, budowę pobocza lewo i prawostronnego oraz budowę chodnika o szerokości 2,0 m. W ramach inwestycji przebudowie ulegną zjazdy indywidualne oraz skrzyżowania wzdłuż całego odcinka drogi. Projekt zakłada budowę kanalizacji deszczowej, ścieku przykrawężnikowego oraz korytek betonowych przy krawędzi jezdni. Wzdłuż drogi wybudowane zostaną nowe przepusty, mur oporowy, a skarpy znajdujące się przy lewej krawędzi jezdni zostaną dodatkowo umocnione.

Przewidywany termin zakończenia prac to 30 września 2020r.
 

Tekst i fot.: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu