Konferencja dotycząca projektów rozwoju edukacji zawodowej w Powiecie Nowotarskim | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Konferencja dotycząca projektów rozwoju edukacji zawodowej w Powiecie Nowotarskim

30 października 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

23 października 2019 roku, na „półmetku” realizacji 5-letnich projektów poświęconych rozwojowi kompetencji zawodowych uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Nowotarski, przy udziale przedstawicieli władz powiatowych, pracodawców, nauczycieli, przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz kadry zarządzającej oświatą odbyło się  spotkanie podsumowujące ich dotychczasową realizację.

W spotkaniu w Centrum Konferencyjnym CASA w Nowym Targu udział wzięli: Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber, Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki, Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jolanta Rajska, Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty Marta Skawska, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu Marta Sokołowska, Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Opiekuńczych w Nowym Targu Ewa Barczak, Dyrektor Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu Ryszard Gruszka, Dyrektor Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem Leszek Wołek, kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu Michał Pawłowski oraz pracodawcy/przedstawiciele przedsiębiorstw i szkolni koordynatorzy projektów.

Przybyłych gości powitał starosta nowotarski, który podkreślił jak dużą rolę odgrywa kształcenie zawodowe uczniów w szkołach oraz podziękował wszystkim osobom za zaangażowanie przy realizacji projektów, następnie spotkanie prowadziła Pełnomocnik Starosty ds. Zarządzania Projektami Ewa Piątkowska.

Kierownik projektów Dorota Bogdał zaprezentowała zebranym gościom efekty ich realizacji. Do tej pory wykonano modernizacje oraz doposażono pracownie zawodowe w 7 szkołach, 70 nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie uczestniczyło
w specjalistycznych kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz studiach doskonalących, 313 uczniów odbyło płatne wakacyjne staże zawodowe, 1319 uczniów uczestniczyło w różnego rodzaju kursach.

Całkowita wartość projektów wynosi 6 443 449,74 zł, z czego Powiat Nowotarski pozyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 3 933 001,09 zł.

Rolę projektów w kształtowaniu polityki edukacyjnej Powiatu Nowotarskiego podsumował Wicestarosta Nowotarski, który od początku podejmowania działań na rzecz rozwoju kompetencji zawodowych uczniów i doskonalenia nauczycieli jest osobą nadzorującą realizowane inicjatywy.