II Podhalańskie Dni Gitary Klasycznej | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

II Podhalańskie Dni Gitary Klasycznej

17 lutego 2012

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina

w Nowym Targu

Galeria Sztuki BWA JATKI w Nowym Targu

oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu


zapraszają na:

II Podhalańskie Dni Gitary Klasycznej Nowy Targ 2012

które odbędą się w dniach 23-24 marzec 2012 roku.W ramach organizowanej imprezy odbędą się:

 • 23-24 marzec Ogólnopolski Konkurs Gitary Klasycznej (Państwowa Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu)
 • 23 marzec godz. 19 Koncert- gitara klasyczna Leszek Potasiński (Galeria Sztuki BWA JATKI w Nowym Targu)
 • Lekcje mistrzowskie- Leszek Potasiński
 • Ekspozycja gitar klasycznych i akustycznych Firma Meg Nowy Targ 24 marzec - koncert laureatów konkursu gitarowego (Galeria Sztuki BWA JATKI w Nowym Targu)


Impreza pod patronatem Pana Starosty Powiatu Nowotarskiego i Pani Anny Paluch Posła na Sejm RP.


Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego


1. Organizatorami konkursu są:

 • Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Targu

 • Rada Rodziców Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Nowym Targu

 • Państwowa Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu

 • Galeria Sztuki BWA JATKI w Nowym Targu

 • Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu


2. Konkurs odbędzie się w dniach 23-24 marca 2012 r. Biuro festiwalowe będzie się znajdowało w domu kultury przy ul. Jana Kazimierza 20 w Nowym Targu, przesłuchania konkursowe odbędą się w Szkole Muzycznej w Nowym Targu ul. Parkowa 12.


3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół muzycznych, domów kultury i innych instytucji kształcących w grze na gitarze klasycznej z terenu całego kraju jak również uczestnicy niezrzeszeni.


4. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 • soliści

 • zespoły gitarowe (w składzie tylko gitary, od duetu począwszy).

Dopuszcza się udział jednego uczestnika w dwóch kategoriach ( jako solista i członek zespołu) jak i w dwóch zespołach o zróżnicowanej ilości uczestników.


5. Konkurs dla solistów odbędzie się w trzech grupach wiekowych (liczonych względem daty urodzenia) :

Grupa solistów do lat 13.

Program:
- Etiuda na wybrany problem techniczny
- Program dowolny
Czas trwania wykonywanych utworów : 7- 10 min.

Grupa solistów do lat 16. Program:
- Etiuda na wybrany problem techniczny - arpeggio
- Program dowolny
Czas trwania wykonywanych utworów : 11 - 14 min.

Grupa solistów do lat 21

Program:
- Etiuda na wybrany problem techniczny - arpeggio

- Program dowolny

Czas trwania wykonywanych utworów : 15 - 18 min


6. Konkurs dla zespołów gitarowych odbędzie się w przedziale wiekowym:

- Grupa zespołów do lat 21
Program dowolny.
Czas trwania wykonywanych utworów : 8 - 13 min.


7. Uczestnicy konkursu wykonują program z pamięci – dotyczy solistów. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.


8. Jury ocenia uczestników konkursu punktując w skali od 0 do 25. Następnie z punktacji wyciągana jest średnia arytmetyczna . Punktacja każdego z jurorów jest jawna i podawana do wiadomości przez przewodniczącego jury na prośbę zainteresowanego uczestnika bądź jego opiekuna.

9. W każdej z grup jury przyzna nagrody oraz wyróżnienia. Nagrody mogą mieć charakter rzeczowy, finansowy bądź uznaniowy. O podziale nagród decyduje jury. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.


10. Przesłuchania konkursowe będą otwarte dla publiczności.

11. Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrację koncertu finałowego i wykorzystanie materiałów do celów reklamowych, promocyjnych i archiwalnych związanych z konkursem.


12. Decyzje jury są niepodważalne i ostateczne.


13. Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z dowodem wpłaty wpisowego:

50 złotych dla solistów

70 złotych dla zespołów

należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2012 na adres:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Targu

ul. Jana Kazimierza 20

Nowy Targ

lub email: pmdk@nowotarski.pl

Wpłatę należy dokonać na rachunek PKO O/ Nowy Targ nr rachunku

65102034660000970200018721 Rada Rodziców z dopiskiem konkurs gitarowy. W przypadku rezygnacji kwota ta nie podlega zwrotowi.


14. Koszty ewentualnych noclegów i pobytu pokrywają instytucje delegujące lub uczestnicy. Miejsca noclegowe dostępne są po uzgodnieniu z kierownikiem artystycznym konkursu.

Marek Brynkus tel. 607 985 368 m_brynkus@interia.pl


15. Wypełniona i podpisana karta zgłoszeniowa jest jednoznaczną akceptacją regulaminu, stanowi wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. Ust. Z 2002 r. Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.).