Forum Regionów Granicznych | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Forum Regionów Granicznych

5 października 2011
W dniach 27-30.09.2011 w Dusznikach - Zieleniec odbyło się XIX Forum Polskich Regionów Granicznych. Przybyli przedstawiciele 12 regionów działających na terenie Polski. Euroregion Tatry reprezentował Bogusław Waksmundzki - przewodniczący Rady Transgranicznej i Antoni Nowak - dyrektor biura w Nowym Targu.

Podczas posiedzenia poruszono wiele kwestii, które nurtują i niepokoją euroregiony, jak też samorządy na granicach Polski. Szczególne znaczenie ma współpraca z samorządami naszych sąsiadów granicznych. Niepokój budzi brak wsparcia ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla codziennej pracy euroregionów.

Odbyła się konferencja dotycząca tworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w oparciu o dyrektywę unijną. Euroregiony przedstawiały swoje zamiary i koncepcję tworzenia takich ugrupowań. Na każdej granicy, w każdym euroregionie jest indywidualne podejście do tego tematu. Dyrektor Antoni Nowak przedstawił dotychczasowe prace wspólnej komisji polsko - słowackiej do tworzenia EUWT Tatry oraz wnioski z konferencji odbytej w Nowym Targu 14-15 września 2011.

Uczestnicy forum mogli zapoznać się z inwestycjami realizowanymi w ramach programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska. Można było zobaczyć jak te środki finansowe wzbogaciły infrastrukturę po obu stronach granicy.

Została przyjęta Deklaracja Zieleniecka dotycząca tworzenia federacji euroregionów. Celem takiego kroku jest upodmiotowienie dotychczasowej działalności Forum, uzyskanie osobowości prawnej, aby problematyka transgraniczna zdobyła silną pozycję w polityce naszego państwa.


Artykuł I. DEKLARACJA ZIELENIECKA

Artykuł II. XIX Forum Polskich Regionów Granicznych w sprawie utworzenia Związku Stowarzyszeń


My, przedstawiciele stowarzyszeń polskich współtworzących 15 Euroregionów na granicach polskich na posiedzeniu XIX Forum Polskich Regionów Granicznych w Zieleńcu postanawiamy: powołać do życia Związek Stowarzyszeń będący federacją euroregionów.

Celem takiego kroku jest upodmiotowienie dotychczasowej działalności Forum, uzyskanie osobowości prawnej, aby problematyka transgraniczna zdobyła silną pozycję w polityce naszego państwa. Stowarzyszenia reprezentujące 15 "Polskich Euroregionów" występują w imieniu mieszkańców pogranicza czyli ok. 20 % populacji Polski.