Droga Nowa Biała - Białka Tatrzańska wyremontowana | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Droga Nowa Biała - Białka Tatrzańska wyremontowana

12 listopada 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3

Na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu wyremontowany został blisko kilometrowy odcinek drogi powiatowej przy wyjeździe z Białki Tatrzańskiej w kierunku Nowej Białej. Główne roboty polegały na sfrezowaniu starej nawierzchni, wykonaniu warstwy profilowej z betonu asfaltowego, wzmocnieniu nawierzchni za pomocą geosiatek, uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym oraz wykonaniu nowej warstwy wiążącej i ścieralnej. Remont wykonała firma Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z Nowego Targu. Wartość zadania wyniosła 592 772,67 zł brutto. Zadanie finansowane było z uzyskanych środków w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz budżetu Powiatu Nowotarskiego.

Tekst i fot.: Powiatowy Zarządu Dróg w Nowym Targu