70-lecie Tatru Lalek Rabcio | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

70-lecie Tatru Lalek Rabcio

22 listopada 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 15 listopada 2019 r. w Teatrze Lalek "Rabcio" odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 70-lecia rabczańskiej sceny lalkowej. Ze względu na wyjątkowość tego święta przygotowania do jubileuszu rozpoczęły się już we wrześniu. Organizatorem głównym był: Teatr Lalek "Rabcio" i Stowarzyszenie Przyjaciół "Rabcia".  Program składał się z kilku niezależnych artystycznych wydarzeń:

W dniach 26.09.2019 - 03.10.2019 r. trwały warsztaty teatralne oraz miało miejsce otwarcie wystawy "Opowieść o księciu Pipo" w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce -Zdroju.

Podczas warsztatów powstała inscenizacja na podstawie scenografii ze spektaklu "Książę Pipo" autorstwa Jadwigi Mydlarskiej-Kowal. Praca warsztatowa była zaprezentowana w dniu otwarcia wystawy 3 października 2019 r.  Kompozycja zawierała kompletną scenografię ze spektaklu "Książę Pipo" w reż. Beaty Pejcz, scen. Jadwiga Mydlarska Kowal. Wystawa będzie czynna do grudnia 2019 r. Kuratorem wystawy jest Eliza Wtorkiewicz-Kaleta

Z kolei w dniach 24-29.11. 2019 r. oprócz trwających warsztatów teatralnych, została otwarta wystawa "Podhale w świetle reflektorów" w Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce Zdroju. Praca warsztatowa została zaprezentowana podczas otwarcia wystawy 29 października 2019 r. Ekspozycja zawiera scenografię ze spektakli opartych na folklorze podhalańskim, była to praca zbiorowa.

Uczestnikami warsztatów byli uczniowie ze szkół podstawowych z Rabki-Zdroju oraz Szkoły Podstawowej im. św. Rodziny z Rabki Zdroju, a także młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Rabce Zdroju.

Instruktorami teatralnymi byli: Agnieszka Kwiatkowska, Krystyna Kachel i Urszula Tylek (aktorki Teatru Lalek "Rabcio"). Kuratorem wystawy była Eliza Wtorkiewicz -Kaleta.

Ponadto przygotowano programy i konkursy teatralne takie jak:

"Prezent dla Rabcia". Projekt artystyczny adresowany do wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych z Gminy Rabka -Zdrój. Tematem projektu było stworzenie prezentu dla „Rabcia”, a głównym celem - popularyzacja szeroko pojętej kultury teatralnej poprzez aktywny udział w obchodach jubileuszowych 70. lecia Teatru Lalek "Rabcio"  dziecięco-młodzieżowej  grupy odbiorców.  Projekt zainspirował i zmotywował dzieci do stworzenia kreatywnych prac artystycznych: plastycznych w dowolnej technice, inscenizacji teatralnych, autorskich scenariusze, lalek i kostiumów scenicznych. Udział w projekcie wzięły prawie wszystkie placówki oświatowe z gminy Rabka -Zdrój.  Każdy uczestnik projektu otrzymał upominek-pamiątkę od samego Rabcia. Najciekawsze „prezenty” zostały zaprezentowane podczas obchodów jubileuszowych 15 listopada 2019 r. w Teatrze Lalek „Rabcio”. Sponsorem upominków był Urząd Miasta w Rabce -Zdroju.

"Rabcio w moich wspomnieniach". Adresowany do osób dorosłych. Wspomnienia mogły być zapisane w dowolnym stylu i formie (luźna impresja, esej, felieton, reportaż, opowiadanie, wywiad… ), jak również zarejestrowane w formie filmowej. Informacja o konkursie (w tym regulamin) zostały przekazana drogą mailową, ustną jak również poprzez plakat i portale społecznościowe. Autorzy wspomnień otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Teatr Lalek „Rabcio” i Stowarzyszenie Przyjaciół „Rabcia”.

"Konkurs na recenzję teatralną". Adresowany do uczniów szkół średnich i osób dorosłych z Gminy Rabka- Zdrój. Celem konkursu była popularyzacja teatru lalek jako dziedziny sztuki teatralnej, ale również rozwój krytyki teatralnej wokół przedstawień realizowanych w Teatrze Lalek „Rabcio”. Tym samym Stowarzyszenie Przyjaciół Rabcia podjęło próbę  nawiązania współpracy z ludźmi mającymi wiele ciekawych i konstruktywnych uwag dotyczących jakości i poziomu spektakli rabczańskiej sceny lalkowej. Informacja o konkursie (w tym regulamin) została przekazana drogą mailową, ustną jak również poprzez plakaty i portale społecznościowe. Autorzy recenzji otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Teatr Lalek „Rabcio” i Stowarzyszenie Przyjaciół Rabcia.

Obchody w dniu 15 listopada 2019 r. rozpoczęła inscenizacja w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 pt. „Rabcio” następnie została zaprezentowana najnowsza premiera Teatru Lalek „Rabcio” pt. „Złodziejski Majster” reż. Michał Derlatka, scen. Michał Dracz.

Na koniec odbyła się gala jubileuszowa, podczas której aktorzy Teatru Lalek „Rabcio” zaprezentowali historię rabczańskiego teatru. Inscenizacja została niezwykle ciepło przyjęta przez publiczność zwłaszcza że na widowni znajdowali się byli pracownicy teatru jak również liczna grupa widzów pamiętających Rabcia za dawnych lat.  Kolejnym ważnym wydarzeniem jubileuszowym była promocja książki autorstwa Krystyny Kachel „Rabcio” -teatr z Rabki. Monografia Teatru Lalek Rabcio 1949-2019.

Na  uroczystości obecni byli przedstawiciele samorządów, placówek oświatowych gminy Rabka-Zdrój i powiatu nowotarskiego. Goście zasłużeni dla Teatru Lalek „Rabcio” zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami. 

Tekst: Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju
Zdjęcia: Piotr Kuczaj