Wspólne posiedzenie prezydiów Sejmu i Rady Narodowej Republiki Słowackiej | Wiadomości

Strona główna

Wspólne posiedzenie prezydiów Sejmu i Rady Narodowej Republiki Słowackiej

8 listopada 2017
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 6 listopada 2017 r. w Tatrzańskiej Łomnicy na Słowacji odbyło się wspólne posiedzenie prezydiów Sejmu i Rady Narodowej Republiki Słowackiej. Przedstawiciele Izb rozmawiali o stosunkach dwustronnych, parlamentarnej współpracy regionalnej, zwłaszcza w formacie wyszehradzkim oraz roli parlamentów wobec nowych wyzwań stojących przed Unią Europejską. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Związku Euroregion Tatry wraz z naszym partnerem słowackim Združeniem Euroregión Tatry.

Tematem pierwszej sesji posiedzenia były omawiane perspektywy polsko-słowackiej współpracy regionalnej i transgranicznej. Przewodniczący Rady Związku Euroregion Tatry - Bogusław Waksmundzki, Michał Stawiarski Dyrektor Biura Związku Euroregion Tatry w Nowym Targu oraz Predseda Rady Združenia Euroregión Tatry Ján Ferenčák przedstawili realizacje projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 na pograniczu polsko-słowackim oraz historię i inicjatywy na obszarze działania Euroregionu.

Polska i Słowacja utrzymują intensywne kontakty międzyparlamentarne. Od 1993 r. istnieje Polsko-Słowacka Grupa Parlamentarna. W obecnej kadencji została ona utworzona 13 kwietnia 2016 r. Grupa liczy 19 członków (18 posłów i 1 senator). Wspólne posiedzenie Prezydiów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Narodowej Republiki Słowackiej jest trzecim spotkaniem w tym formacie w czasie VIII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Polskiej delegacji przewodniczył Marszałek Sejmu Marek Kuchciński. W obradach udział wzięli także wicemarszałkowie: Małgorzata Kidawa-Błońska, Barbara Dolniak, Joachim Brudziński, Ryszard Terlecki, a także poseł Jerzy Polaczek, Przewodniczący Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej.

 

Zdjęcia: Kancelaria Sejmu/Paweł Kula.