Wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Powiecie Nowotarskim | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Powiecie Nowotarskim

24 kwietnia 2024

Powiat Nowotarski w dniu 25 marca 2024 r. podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umowę na realizację opracowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
w Rabce-Zdrój działań skierowanych dla najmłodszych mieszkańców powiatu. Na realizację działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych poprzez przystępniejszy dostęp do specjalistów, którzy objęliby dzieci i młodzież albo dzieci, młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną w ramach zadania pn.”Małopolska Akademia Rodzica 2024” Powiat Nowotarski otrzymał dotację celową z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

W ramach zadania dofinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego na terenie Powiatu Nowotarskiego zostaną przeprowadzone działania profilaktyczne, edukacyjne i wychowawcze  w środowisku (około 278 godzin), poprzez przystępniejszy dostęp do specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju, którzy w ramach około 50 wyjazdów w teren obejmą dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Wspierając środowisko z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju, specjaliści będą  realizowali zadanie z wykorzystaniem zasobów merytorycznych, materialnych (sprzęt, pomoce) Poradni oraz z zasobów zewnętrznych (placówki, w których zadanie będzie realizowane).

 

Wsparciem zostaną objęte dzieci, młodzież, ich rodzice i nauczyciele  przede wszystkim z rejonu  wiejskiego.
W ramach projektu zaplanowano zadania: 

 1. psychoedukacyjne skierowane do Rodziców, w ramach których będą realizowane takie działania jak:
 • „Szkoła dla Rodziców” – cykl warsztatów psychoedukacyjnych obejmujących tematykę skutecznego stawiania dzieciom granic, radzenia sobie z emocjami, rozwiązywania konfliktów, efektywnego chwalenia, zachęcania dzieci do współpracy, „etykietowania”, wdrażania dzieci do ponoszenia konsekwencji i zachęcania do samodzielności,
 • „Rodzicielskie SOS” – cykl spotkań, podczas których są omawiane prawidłowości rozwoju dziecka we wszystkich sferach: motorycznej, poznawczej, społeczno – emocjonalnej, motywacyjnej,
 • spotkania, w ramach których zostaną podjęte między innymi takie tematy jak: „Adaptacja dziecka do przedszkola”; „Dojrzałość dziecka siedmioletniego do podjęcia nauki w szkole”; „Wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka jako element profilaktyki zaburzeń emocji i zachowania”,
 • konsultacje indywidualne;
 1. profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży, mające na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi zaburzeń przetwarzania słuchowego, które będzie realizowane poprzez przeprowadzenie przesiewowych badań za pomocą Platformy Badania Zmysłów oraz konsultacji z Rodzicami
  i  Nauczycielami;
 2. edukacyjne skierowane do specjalistów i nauczycieli pracujących na terenie jednostek oświatowych Powiatu Nowotarskiego w celu rozwijania ich kompetencji w zakresie diagnozy zaburzeń rozwojowych, w tym zaburzenia przetwarzania słuchowego, profilaktyki zaburzeń przetwarzania słuchowego, umiejętności prowadzenia rozmów z rodzicami i udzielania im wsparcia oraz wymiany doświadczeń
  i dobrych
  praktyk.

 

W ramach zadania na terenie Powiatu Nowotarskiego zostaną utworzone dla Rodziców punkty konsultacyjne
w terenie w celu zwiększenia dostępności do psychologa, pedagoga, logopedy.

Realizując działania profilaktyczne oraz wspierając wychowawczą i edukacyjną funkcję Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju w ramach projektu będą również realizowane działania rozwiązujące bieżące potrzeby zgłaszane przez środowisko.