Wręczeniem Certyfikatów „Samorządowy Lider Edukacji” | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wręczeniem Certyfikatów „Samorządowy Lider Edukacji”

8 lipca 2021

W Lublinie, w dniu 5 lipca 2021 roku odbył się uroczysty koncert połączony z wręczeniem Certyfikatów i Znaków Jakości „Samorządowy Lider Edukacji”. W Sali Koncertowej Zespołu Szkół nr 13, podczas uroczystości zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC, wyróżniono Gminy, Powiaty i Samorządne Województwa, które wysoki poziom lokalnej polityki oświatowej łączą z nowatorskimi i innowacyjnymi działaniami z obszaru zarządzania publicznego.
W Programie "Samorządowy Lider Edukacji" już po raz dziesiąty Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. Dariusza Rotta z Uniwersytetu Śląskiego wyróżniła najlepsze polskie samorządy kreujące nowoczesną, nowatorską i efektywną politykę edukacyjną oraz podejmujące skuteczne działania na rzecz rozwoju lokalnej nauki i kultury. 

Misją Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest identyfikowanie i promowanie samorządów, które rozwój edukacji traktują jak swój priorytet, podejmują w tej dziedzinie odważne decyzje i nieszablonowe działania  skutkujące podnoszeniem jakości kształcenia oraz wdrażaniem ciekawych rozwiązań oświatowych: w aspekcie programowym, infrastrukturalnym czy kadrowym” – tłumaczyła Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Następnie Certyfikaty potwierdzające nadanie Znaku Jakości „Samorządowy Lider Edukacji” odebrali prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, starostowie i marszałowie wyróżnionych jednostek, w tym  Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki - odpowiedzialny za edukację. Oprócz Certyfikatów „Samorządowy Lider Edukacji” organizatorzy konkursu wręczyli także Wyróżnienia Nadzwyczajne oraz Medale Edukacyjne przyznane z okazji okrągłej rocznicy powołania w Polsce samorządu terytorialnego. Starosta Nowotarski Krzysztof Faber otrzymał Medal Edukacyjny „Samorządowiec 30 - lecia”.

Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości otrzymały szkoły, dla których  organami prowadzącymi są jednostki certyfikowane w Programie, a które wyróżniają się najwyższą jakością edukacji, znaczącymi sukcesami w kształceniu dzieci i młodzieży. Taki certyfikat zdobył Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, czyli tradycyjny "Goszcz".

„Dbając o rozwój szkolnictwa na  terenie powiatu, prowadzimy politykę edukacyjną z poszanowaniem potrzeb miejscowej społeczności, pozyskujemy i wydatkujemy środki zewnętrzne na rozwój edukacji, wprowadzamy  wraz z kadrą pedagogiczną innowacyjne metody w zakresie podnoszenia jakości oświaty, gdyż wiemy, że rozwój szkolnictwa to świadectwo nowoczesności i wysokich ambicji lokalnego środowiska. Warto o tych działaniach mówić  i dzielić się z innymi samorządami - zwłaszcza w dobie niżu demograficznego i zmian w edukacji. Biorąc udział  w Programie „Samorządowy Lider Edukacji” chcieliśmy po raz kolejny otrzymać szczegółową informację zwrotną na temat jakości swojej polityki oświatowej, sformułowaną w formie recenzji przygotowanej przez Komisję Certyfikacyjną. Ten dokument zawiera najważniejsze wnioski i pozwala doskonalić model zarządzania oświatą, zgodnie z rekomendacjami Komisji, co jest niezwykle cenne dla samorządu.  Przyznane wyróżnienie „Samorządowy Lider Edukacji” przyjęliśmy z dumą i satysfakcją. Otrzymana recenzja uzasadniająca nadanie tego wyróżnienia  upewnia nas w przekonaniu, że zaplanowane i społecznie akceptowane działania, konsekwencja, umiejętność przewidywania przyszłości rozwoju edukacji są właściwym kierunkiem, w którym podążamy. Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” wykorzystujemy  w komunikacji wewnętrznej poprzez: promowanie i pokazanie osiągnięć uczniów wychowanków wśród lokalnej społeczności, podkreślanie działań Powiatu w zakresie rozwoju oświaty, motywację do jeszcze lepszej pracy szkół i placówek, dobre relacje na linii  dyrektor- nauczyciel- organ prowadzący oraz w komunikacji zewnętrznej, gdyż uważam,  że Certyfikat potwierdza wysoką jakość nauczania i wychowania, co wydatnie pomaga  w naborze do szkół ponadpodstawowych. Polityka oświatowa ma charakter systemowy i długofalowy.” – wyjaśniał Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki.