Wicestarosta Nowotarski Władysław Tylka z wizytą w rodzinnych domach dziecka | Wiadomości

Strona główna

Wicestarosta Nowotarski Władysław Tylka z wizytą w rodzinnych domach dziecka

19 października 2018
1
2
3
4
5

Podobnie jak w ubiegłych latach Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego - Władysław Tylka odwiedził dzieci przebywające w placówkach rodzinnych działających na terenie naszego Powiatu. Spotkanie to było również okazją do powitania nowych Dyrektorów placówek rodzinnych w Szaflarach oraz w Dursztynie. W rodzinnych domach dziecka w chwili obecnej przebywa łącznie 24 dzieci w wieku od 2 do 18 lat.

Spotkania Wicestarosty w rodzinnych domach dziecka są okazją do wspólnej rozmowy, w miłej atmosferze, przy poczęstunku przygotowanym przez opiekunów wraz z dziećmi. Niezwykle istotnym elementem spotkań była prezentacja efektów całorocznej pracy opiekuńczo-wychowawczej w postaci między innymi występu wokalno- tanecznego najmłodszych mieszkańców domów. Dzieci mogły też zaprezentować swoje osiągnięcia i umiejętności szkolne oraz plastyczne wręczając Panu Wicestaroście własnoręcznie przygotowane prace. Zainteresowanie okazane dzieciom ze strony zaproszonego gościa stanowi skuteczną motywację do dalszej ich pracy i rozwoju.

 Wicestarosta, poruszony i zachwycony występem dzieci oraz atmosferą panującą w domach i efektami pracy opiekunów wyraził swoją wdzięczność składając Dyrekcji Rodzinnych Domów Dziecka podziękowania za ich trudną ale jakże ważną pracę, a dzieciom przebywającym w tychże placówkach wręczył kosz słodyczy i owoców. Kończąc spotkanie w placówkach rodzinnych, Wicestarosta zaprosił dzieci i ich opiekunów do odwiedzenia Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz zaoferował oprowadzenie po urzędzie  i zapoznanie z pracą tej instytucji.