Uroczysty apel z okazji Święta Policji | Wiadomości

Strona główna

Uroczysty apel z okazji Święta Policji

21 lipca 2017
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 21 lipca na placu przed Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji, w którym wzięli udział funkcjonariusze, ich rodziny a także przedstawiciele samorządu i zaprzyjaźnionych służb.

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu Robert Bartosz powitał wszystkich obecnych na uroczystości oraz podziękował policjantom, policjantkom, pracownikom policji za wypełnianie swoich obowiązków z poświęceniem, niejednokrotnie z narażeniem własnego życia. W swoim wystąpieniu podkreślił, że to dzięki nim nowotarska policja osiąga sukcesy, a mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Komendant podziękował także emerytowanym funkcjonariuszom za przekazywanie swoich doświadczeń, samorządom za wsparcie finansowe dla policji i współpracę oraz wszystkim służbom, instytucjom i organizacjom za współdziałanie.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. W imieniu własnym i władz Powiatu Nowotarskiego starosta Krzysztof Faber dziękował funkcjonariuszom za trud i zaangażowanie w pełnieniu służby oraz poświęcenie w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu - Wasza służba jest niebezpieczna i odpowiedzialna, ale wywiązujecie się z niej bardzo dobrze. Życzę wam, aby komenda powiatowa była dobrze spostrzegana i wywiązywała się z tych zadań właściwie – dodał starosta. Starosta przekazał policjantom nowe urządzenie - mikroprocesorowy aparat do pomiaru współczynnika przepuszczalności światła w szybach pojazdów, który będzie wykorzystywany przez policjantów ruchu drogowego.

Do podziękowań i gratulacji dołączył się także reprezentujący władze miasta burmistrz Grzegorz Watycha oraz zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Robert Nowakowski.

Tegoroczne święto było okazją do wręczenia awansów oraz odznaczeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych nowotarskiej komendy. Wśród awansowanych znalazł się komendant Robert Bartosz, który otrzymał awans na stopień inspektora.

Poniżej znajduje się pełna lista awansowanych i odznaczonych: